Trang chủ Sơ đồ web Liên hệ
Nhiệt liệt chào mừng các đại biểu về dự Lễ hội Văn hoá Du lịch xứ Đông-Chào đón năm mới 2019!
Skip navigation links
Trang chủ
Giới thiệu chung
Cơ cấu tổ chức
Các cơ sở Đảng trực thuộc
Các đoàn thể trực thuộc
Hoạt động cấp ủy Đảng
Sự kiện
Thông tin lý luận
Hướng dẫn nghiệp vụ
Văn bản
Văn hóa - Giải trí
65 năm xây dựng và trưởng thành
KỶ NIỆM 60 NĂM NGÀY KÝ HIỆP ĐINH GIƠ-NE-VƠ VỀ CHẤM DỨT CHIẾN TRANH Ở ĐÔNG DƯƠNG (21/7/1954 -21/7/2014)
 

Ngày 20/7/1954, Hiệp định Giơ-ne-vơ được ký kết, đất nước tạm thời phân chia, miền Bắc được hoàn toàn giải phóng, mở ra một giai đoạn mới của cách mạng Việt Nam.

Năm 2014, cả nước ta long trọng kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ vĩ đại và kỷ niệm 60 năm ngày ký Hiệp định Giơ-ne-vơ về chấm dứt chiến tranh và lập lại hòa bình ở Đông Dương; đánh đấu một mốc son quan trọng, có ý nghĩa lịch sử trong sự nghiệp cách mạng Viêt Nam.

                   Đoàn Việt Nam ký Hiệp định Geneve năm  1954. Ảnh TL

 

Ngày 20/7/1954, Hiệp định Giơ-ne-vơ được ký kết, đất nước tạm thời phân chia, miền Bắc được hoàn toàn giải phóng, mở ra một giai đoạn mới của cách mạng Việt Nam.

Năm 2014, cả nước ta long trọng kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ vĩ đại và kỷ niệm 60 năm ngày ký Hiệp định Giơ-ne-vơ về chấm dứt chiến tranh và lập lại hòa bình ở Đông Dương; đánh đấu một mốc son quan trọng, có ý nghĩa lịch sử trong sự nghiệp cách mạng Viêt Nam.

Ngày 7/5/1954, quân và dân ta làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu. Với thắng lợi vang dội trên mặt trận quân sự đã tạo thế và lực cho cuộc đấu tranh trên mặt trận ngoại giao nhằm kết thúc chiến tranh, lập lại hòa bình cho dân tộc.

Ngày 8/5/1954, Hội nghị bàn về vấn đề chấm dứt chiến tranh và lập lại hòa bình ở Đông Dương chính thức họp tại Giơ-neo-vơ, Thụy Sĩ.

Sau hai tháng rưỡi đàm phán, Hội nghị đã kết thúc thành công, nhân dân ta đã giành được những thắng lợi quan trọng.

Nếu như năm 1946, khi ký Hiệp định sơ bộ, người Pháp cố tránh cụm từ "độc lập" và chỉ công nhận Việt Nam là một "quốc gia tự do" nằm trong khối liên hiệp Pháp, thì 9 năm sau, tại Giơ-ne-vơ, thực dân Pháp công nhận "việc giải quyết các vấn đề chính trị, thực hiện trên cơ sở tôn trọng nguyên tắc độc lập, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ" và "tôn trọng độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ Cam-pu-chia, Lào và Việt Nam".

Trong Hiệp định Sơ bộ, ta phải chấp nhận cho 15.000 quân Pháp ra miền Bắc để thay thế 20 vạn quân Tưởng rút về nước thì Hiệp định Giơ-ne-vơ quy định: quân Pháp phải tập kết ở phía nam vĩ tuyến 17, sau đó rút khỏi Đông Dương: "Hội nghị chứng nhận tuyên bố của Chính phủ Pháp nói rằng sẵn sàng rút quân đội Pháp khỏi Cam-pu-chia, Lào và Việt Nam".

Chính phủ Pháp chính thức tuyên bố với sự chứng nhận quốc tế về 2 điều cơ bản là công nhận nền độc lập của Việt Nam và sẽ rút quân khỏi Việt Nam, điều mà trong Hiệp định sơ bộ (1946) ta chưa đạt được. Chủ tịch Hồ Chí Minh nhận định: "Hội nghị Giơ-ne-vơ đã kết thúc.

Ngoại giao ta đã thắng lợi to". Song, Hiệp định Giơ-ne-vơ vẫn chưa phản ánh hết những thắng lợi to lớn trên chiến trường mà nhân dân ta giành được: Đất nước chưa hoàn toàn thống nhất, hai miền Nam - Bắc tạm thời bị chia cắt bởi vĩ tuyến 17 với thời hạn 2 năm sẽ tiến hành tổng tuyển cử.

Trong tương quan lực lượng ta - địch và trong bối cảnh quốc tế lúc đó, khi mà các nước lớn có xu hướng nhượng bộ nhau thì đây là một điểm dừng cần thiết, một thắng lợi bước đầu quan trọng.

Hiệp định đánh dấu thắng lợi to lớn của cuộc kháng chiến chống Pháp mà quan trọng nhất là nền độc lập, thống nhất, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam được các nước, kể cả nước Pháp, cam kết tôn trọng. Đó chính là cơ sở pháp lý cho cuộc đấu tranh tiếp theo chống đế quốc Mỹ xâm lược nước ta.

Đó cũng là kết quả của một đường lối đúng đắn - đường lối cách mạng, đường lối kháng chiến, đường lối đối ngoại sáng suốt của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đồng thời đó là thành quả của sự kết hợp chặt chẽ giữa ba mặt trận: mặt trận chính trị, mặt trận quân sự, mặt trận ngoại giao trong cuộc đấu tranh chống thực dân, là minh chứng hùng hồn của chính sách đoàn kết-đoàn kết toàn dân, đoàn kết quốc tế.

Trong lịch sử thế giới, hiếm có một cuộc đấu tranh nào như cuộc kháng chiến của chúng ta giành được sự ủng hộ của đông đảo nhân dân Pháp, các nhân sĩ và những người yêu chuộng hòa bình thế giới.

Với những quyết định của Hội nghị Giơ-ne-vơ, miền Bắc được giải phóng, nhân dân ta xây dựng đất nước theo con đường xã hội chủ nghĩa và trở thành hậu phương lớn của tiền tuyến lớn miền Nam anh hùng. Thắng lợi của Việt Nam được coi như một đóng góp tích cực vào phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới. 

 

Ngày nay, Việt Nam ngày một hội nhập quốc tế sâu, rộng; mở rộng quan hệ hợp tác đa phương, song phương thì quan điểm "Hòa bình, độc lập, thống nhất và dân chủ" trong Hiệp định Giơ-ne-vơ (1954) vẫn còn nguyên giá trị.

Văn kiện Đại hội XI, Đảng ta tiếp tục khẳng định các nguyên tắc trong quan hệ hợp tác là "Bảo đảm lợi ích quốc gia, giữ vững độc lập, tự chủ, vì hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển", "tôn trọng các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế, Hiến chương Liên hợp quốc".

Đồng thời, thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển; đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; là bạn, đối tác tin cậy và thành viên có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế.

                                                                                                                PHẠM PHÚ BÌNH

Các tin mới hơn
Các tin cũ hơn
Thông báo - mời họp
07-8-2014: Đề nghị các chi, đảng ủy cơ sở cử cán bộ đến Ban Tuyên giáo Đảng ủy nhận tài liệu học tập Nghị quyết TW 9 (khóa XI) theo số lượng đăng ký.
7h30' ngày 17/02/2017: Hội nghị cán bộ công chức, người lao động năm 2017 tại phòng họp tầng 3 ĐUK
Lịch công tác
Văn bản mới ban hành
Liên Kết Website
Số Lượt Truy Cập
2349941