Trang chủ Sơ đồ web Liên hệ
Chào đón lễ công bố quyết định công nhận thành phố Hải Dương mở rộng đạt tiêu trí đô thị loại 1
Skip navigation links
Trang chủ
Giới thiệu chung
CƠ CẤU TỔ CHỨC
Các cơ sở Đảng trực thuộc
Các đoàn thể trực thuộc
Hoạt động cấp ủy Đảng
Sự kiện
Thông tin lý luận
Hướng dẫn nghiệp vụ
Văn bản
Văn hóa - Giải trí
65 năm xây dựng và trưởng thành
Khai mạc Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh

Sáng 3.7, Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh khóa XVI khai mạc hội nghị lần thứ 13.

Tại hội nghị này, BCH Đảng bộ tỉnh tập trung đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; công tác xây dựng Đảng, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm; xem xét báo cáo kết quả các cuộc kiểm tra, giám sát của Tỉnh ủy; báo cáo kết quả thực hiện các Nghị quyết số 22 của BCH Trung ương khóa X về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên và Nghị quyết số 25 của BCH Trung ương khóa X về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa”; báo cáo tổng kết thực hiện Chỉ thị số 36 của Bộ Chính trị khóa XI về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; kế hoạch thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (khóa XII) và một số nội dung quan trọng khác.

Các đồng chí: Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Vũ Văn Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Dương Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì hội nghị.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hiển nhấn mạnh hội  nghị lần này xem xét, thảo luận và quyết định nhiều nội dung quan trọng. Vì vậy, các đại biểu cần tập trung trí tuệ, nghiên cứu, thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc để hoàn thiện các báo cáo, tờ trình, góp phần vào thành công của hội nghị.

BCH13_toancanh.jpg

                                  Toàn cảnh phiên khai mạc Hội nghị.

Đánh giá khái quát kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và công tác xây dựng Đảng, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội 6 tháng đầu năm, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy khẳng định, ngay từ đầu năm, các ngành, các địa phương trong tỉnh đã khắc phục khó khăn, triển khai nhiều giải pháp đồng bộ nên kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh khá toàn diện. Kinh tế tiếp tục tăng trưởng với tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh tăng 9,4%, cao nhất trong 10 năm gần đây. Hoạt động thu hút đầu tư, xúc tiến thương mại đạt kết quả tích cực. Lĩnh vực văn hóa, xã hội tiếp tục được duy trì, đạt kết quả tốt. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội được quan tâm chỉ đạo đồng bộ. Tuy nhiên, vẫn còn một số hạn chế cần tập trung khắc phục. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các Tỉnh ủy viên, các đại biểu dự hội nghị tập trung thảo luận, đánh giá đúng kết quả đạt được; phân tích, làm rõ nguyên nhân hạn chế, xác định rõ trách nhiệm, qua đó đề xuất các giải pháp cụ thể, thiết thực để thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian tới.

Về kết quả các cuộc kiểm tra, giám sát của Tỉnh ủy, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị hội nghị thảo luận làm rõ những tồn tại, hạn chế qua kiểm tra, giám sát đã chỉ ra; làm rõ nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan để đề ra  các biện pháp kịp thời khắc phục.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, hội nghị lần này có nhiệm vụ xem xét kế hoạch thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (khóa XII). Đây là những nghị quyết có ý nghĩa quan trọng, đề cập đến những vấn đề lớn, vừa cấp bách, vừa lâu dài, tác động sâu rộng đến đời sống, tâm tư của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các đại biểu dự hội nghị nghiên cứu kỹ các quan điểm, mục tiêu, giải pháp tổ chức thực hiện đã nêu trong nghị quyết và dự thảo kế hoạch của tỉnh. Từ thực tiễn công tác tham gia thảo luận, góp ý để sau hội nghị ban hành kế hoạch thực hiện nghị quyết bảo đảm phù hợp với tình hình địa phương và có tính khả thi cao.

 Khẳng định ý nghĩa của việc tổng kết thực hiện các Nghị quyết số 22 và 25 của BCH Trung ương khóa X và Chỉ thị số 36 của Bộ Chính trị khóa XI, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các đồng chí Tỉnh ủy viên, các đại biểu dự hội nghị đánh giá khách quan, toàn diện các kết quả đã đạt được; phân tích, làm rõ những hạn chế và nguyên nhân để đưa ra các giải pháp phù hợp trong thực hiện các nghị quyết thời gian tới. Đồng thời kiến nghị với Trung ương nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung một số nội dung cho phù hợp với thực tế đặt ra .

Sau lời khai mạc của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, hội nghị đã nghe các tờ trình, kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Đồng chí Nguyễn Anh Cương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trình bày Tờ trình về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018. 

Đồng chí Lê Văn Hiệu, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy trình bày Tờ trình về kết quả kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 35 – CT/TW ngày 26.5.2014 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo” trên địa bàn tỉnh. 

Đồng chí Bùi Hữu Uyển, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy trình bày Tờ trình về kết quả kiểm tra việc chỉ đạo thực hiện chủ trương của Tỉnh ủy về công tác quản lý và bảo vệ môi trường gắn với kiểm tra thực hiện Đề án “Thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt khu vực nông thôn trên địa bàn tỉnh Hải Dương giai đoạn 2016 - 2020”.

Đồng chí Đặng Việt Cường, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy trình bày Tờ trình về kết quả giám sát việc thực hiện Quy chế tiếp xúc, đối thoại trực tiếp của người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền các cấp với nhân dân trên địa bàn tỉnh và Tờ trình về kết quả 10 năm thực hiện Nghị quyết 25 – NQ/TW của BCH Trung ương khóa X về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa”.

Đồng chí Phạm Xuân Thăng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy trình bày Tờ trình về tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 22- NQ/TW tại Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa X về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên và Tờ trình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổng kết việc thực hiện Chỉ thị số 36 –CT/TW ngày 30.5.2014 của Bộ Chính trị (khóa XI) về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; dự thảo Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 26 – NQ/TW của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”.

Đồng chí Lương Văn Cầu, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trình bày các dự thảo: Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 27- NQ/TW ngày 21.5.2018 của  Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về “Cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp” và Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 28- NQ/TW ngày 23.5.2018 của  Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về “Cải cách chính sách bảo hiểm xã hội”.

Buổi chiều, hội nghị chia 4 tổ thảo luận về tình hình phát triển kinh tế-xã hội, các báo cáo tổng kết, báo cáo kiểm tra, giám sát.

Theo chương trình hội nghị, sáng 4.7, các đại biểu thảo luận tại tổ về 3 kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khoá XII. Chiều 4.7, các đại biểu thảo luận tại hội trường. Cuối giờ chiều 4.7, hội nghị bế mạc.


Các tin mới hơn
Các tin cũ hơn
Thông báo - mời họp
07-8-2014: Đề nghị các chi, đảng ủy cơ sở cử cán bộ đến Ban Tuyên giáo Đảng ủy nhận tài liệu học tập Nghị quyết TW 9 (khóa XI) theo số lượng đăng ký.
7h30' ngày 17/02/2017: Hội nghị cán bộ công chức, người lao động năm 2017 tại phòng họp tầng 3 ĐUK
Lịch công tác
Văn bản mới ban hành
Liên Kết Website
Số Lượt Truy Cập
2384026