Trang chủ Sơ đồ web Liên hệ
Nhiệt liệt chào mừng các đại biểu về dự Lễ hội Văn hoá Du lịch xứ Đông-Chào đón năm mới 2019!
Skip navigation links
Trang chủ
Giới thiệu chung
Cơ cấu tổ chức
Các cơ sở Đảng trực thuộc
Các đoàn thể trực thuộc
Hoạt động cấp ủy Đảng
Sự kiện
Thông tin lý luận
Hướng dẫn nghiệp vụ
Văn bản
Văn hóa - Giải trí
65 năm xây dựng và trưởng thành
Hội nghị trực tuyến toàn quốc phổ biến, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII
Sáng 9/12, tại Hà Nội, Bộ Chính trị đã tổ chức Hội nghị trực tuyến cán bộ toàn quốc phổ biến, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4, Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ và Kế hoạch của Bộ Chính trị về thực hiện nghị quyết. Tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng; đồng chí Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước; đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ chính trị, Thủ tướng Chính phủ cùng các đồng chí trong Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, các bộ, ban, ngành của Trung ương.

Dự hội nghị tại điểm cầu Hải Dương có các đồng chí: Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Vũ Văn Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Dương Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Tỉnh ủy viên, lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và Thường trực các Huyện ủy, Thành ủy, Thị ủy, Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng, nhấn mạnh việc tổ chức hội nghị nhằm phổ biến, quán triệt nghị quyết và kế hoạch thực hiện để các đồng chí lãnh đạo chủ chốt các cấp, các ngành, các địa phương nhận thức đầy đủ, sâu sắc mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng và nội dung cơ bản của nghị quyết; nắm vững những quan điểm chỉ đạo, những công việc cần triển khai, trang bị thêm tư duy, phương pháp luận trong tổ chức thực hiện; tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động; đề cao trách nhiệm, gương mẫu, tự giác thực hiện và chỉ đạo thực hiện nghị quyết có hiệu quả. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị các đại biểu cần nhận thức đầy đủ và sâu sắc về quan điểm xây dựng Đảng phải đi đôi với chỉnh đốn Đảng; cần nắm vững những nội dung cơ bản, tư tưởng cốt lõi để tập trung chỉ đạo triển khai chính xác, kiên quyết, kiên trì thực hiện; tăng cường giám sát, kiểm tra, tổ chức khen thưởng kịp thời…

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được quán triệt 5 vấn đề trọng tâm cơ bản của Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII là: Vì sao Ban chấp hành Trung ương phải tiếp tục ban hành Nghị quyết về xây dựng, chỉnh đốn Đảng?; mục đích, yêu cầu, phạm vi, quan điểm chỉ đạo và quá trình chuẩn bị Nghị quyết; những nội dung cơ bản của Nghị quyết; dự báo một số khó khăn và hướng khắc phục trong quá trình thực hiện Nghị quyết và một số vấn đề về kế hoạch tổ chức thực hiện Nghị quyết.

Phát biểu tổng kết Hội nghị, đồng chí Đinh Thế Huynh - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh: Các cấp ủy, ban cán sự Đảng, Đảng đoàn, tổ chức Đảng... phải xây dựng chương trình hành động của cấp mình, kiểm tra giám sát việc xây dựng chương trình hành động của cấp dưới; xác định những việc cần làm và phải kiên quyết làm ở từng địa phương, cơ quan, đơn vị sát với tình hình thực tế, đem lại hiệu quả thiết thực. Các tổ chức Đảng, đảng viên, trước hết là cán bộ chủ chốt, người đứng đầu các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị phải nhận thức sâu sắc, đầy đủ, trách nhiệm của mình trước nhân dân, trước Đảng để gương mẫu, tự giác thực hiện Nghị quyết. Việc tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết này phải được hoàn thành trong tháng 1/2017.

Thường trực Ban Bí thư yêu cầu việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình tập thể, cá nhân năm 2016 phải gắn với việc tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng Đảng. Cùng với tổ chức thực hiện Nghị quyết này và các nghị quyết khác của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ, trước mắt cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai tổ chức thực hiện quyết liệt để hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2016 và bắt tay ngay vào thực hiện nhiệm vụ năm 2017; chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân để nhân dân vui tết, đón xuân phấn khởi, an toàn, tiết kiệm.

Các tin mới hơn
Các tin cũ hơn
Thông báo - mời họp
07-8-2014: Đề nghị các chi, đảng ủy cơ sở cử cán bộ đến Ban Tuyên giáo Đảng ủy nhận tài liệu học tập Nghị quyết TW 9 (khóa XI) theo số lượng đăng ký.
7h30' ngày 17/02/2017: Hội nghị cán bộ công chức, người lao động năm 2017 tại phòng họp tầng 3 ĐUK
Lịch công tác
Văn bản mới ban hành
Liên Kết Website
Số Lượt Truy Cập
2280288