Trang chủ Sơ đồ web Liên hệ
Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh!
Skip navigation links
Trang chủ
Giới thiệu chung
Cơ cấu tổ chức
Các cơ sở Đảng trực thuộc
Các đoàn thể trực thuộc
Hoạt động cấp ủy Đảng
Sự kiện
Thông tin lý luận
Hướng dẫn nghiệp vụ
Văn bản
Văn hóa - Giải trí
65 năm xây dựng và trưởng thành
Gặp mặt cán bộ hưu trí Đảng ủy Khối Các cơ quan Tỉnh 

Gặp mặt những cán bộ đã nghỉ hưu, từng công tác tại cơ quan là  một hoạt động thường niên được Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh Hải Dương duy trì thực hiện trong nhiều năm qua, nhằm tri ân các thế hệ lãnh đạo, cán bộ. Đây cũng là dịp tạo điều kiện giao lưu, gặp gỡ, thăm hỏi, tạo mối quan hệ gần gũi, gắn bó tình cảm giữa những cán bộ còn đang công tác và những cán bộ đã về nghỉ hưu. Đồng thời, thể hiện sự trân trọng của Đảng ủy Khối đối với những công lao, đóng góp của các thế hệ đi trước cho sự phát triển của cơ quan, là dịp để lãnh đạo Đảng ủy Khối báo cáo những kết quả đã đạt được trong năm và cũng như lắng nghe những ý kiến, đóng góp của các đồng chí cán bộ hưu trí.

Tới dự, có đồng chí Đặng Thị Kim Thanh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, các đồng chí trong Ban Thường vụ cùng đại diện Lãnh đạo các Ban, Văn phòng và các đồng chí cán bộ hưu trí.

 Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Đặng Thị Kim Thanh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy đã bày tỏ niềm vui mừng được đón các đồng chí nguyên là lãnh đạo, cán bộ đã nghỉ hưu về dự buổi gặp mặt cuối năm và chúc tết nhân dịp xuân Mậu Tuất 2018. Thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, đồng chí báo cáo tóm tắt kết quả công tác xây dựng Đảng năm 2017.

- Công tác giáo dục chính trị tư tưởng đã, bám sát yêu cầu nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ, phổ biến, quán triệt kịp thời các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Kịp thời tổ chức hội nghị quán triệt, học tập Nghị quyết Trung ương 4, Nghị quyết Trung ương 5, Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII).Ttriển khai thực hiện Chỉ thị 05 -CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với việc lựa chọn, đăng ký 03 nội dung công việc đột phá làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để tập trung chỉ đạo dứt điểm năm 2017 với trọng tâm là “Đổi mới, nâng cao chất lượng việc tổ chức hội nghị, quán triệt, triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng” và “Đổi mới, nâng cao chất lượng nội dung các báo cáo, chế độ thông tin, báo cáo trong Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh”. Tích cực, kịp thời thông tin về các vấn đề thời sự quốc tế cũng như trong nước nhằm kịp thời định hướng tư tưởng đối với những sự kiện mà dư luận quan tâm cho cán bộ, đảng viên, quần chúng, tạo ra sự thống nhất về chính trị, tư tưởng trong Đảng, tạo chuyển biến về nhận thức, thống nhất ý chí và hành động trong cán bộ đảng viên, công chức, viên chức trong toàn khối.

- Trong việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, với đặc thù các chi bộ, đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh là các sở, ban, ngành, đoàn thể thuộc tỉnh, là các cơ quan trực tiếp tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã hội, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh đã vận dụng sáng tạo, có hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước vào điều kiện cụ thể của cơ quan, đơn vị. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao. Các cấp uỷ cơ sở đã phối hợp chặt chẽ với ban cán sự đảng, đảng đoàn, thủ trưởng cơ quan, đơn vị lãnh đạo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động tích cực tổ chức thực hiện có hiệu quả các chương trình, kế hoạch công tác theo chức năng, nhiệm vụ được giao, góp phần tích cực vào kết quả phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh trong năm 2017.

- Trong công tác tổ chức xây dựng đảng, Đảng ủy khối luôn chú trọng, quan tâm xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, xứng đáng là tổ chức đảng có các chi, đảng bộ cơ sở ở các ban, ngành, mặt trận, đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp cấp tỉnh và nhiều lãnh đạo chủ chốt của tỉnh. Năm 2017, đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp để xây dựng các tổ chức cơ sở đảng thuộc khối trong sạch, vững mạnh và đạt được những kết quả quan trọng trong việc nâng cao chất lượng hoạt động, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ cán bộ đảng viên.

Đảng ủy khối đã có những hoạt động thiết thực, cụ thể nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ trong Khối như: tổ chức tọa đàm về thực trạng sinh hoạt Đảng ở cơ sở; cử cán bộ chuyên trách dự, nắm tình hình hoạt động của các tổ chức cơ sở đảng theo Thông báo số 471-TB/TU, ngày 22/3/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Chỉ đạo các đảng ủy cơ sở xây dựng kế hoạch, chỉ đạo các chi bộ trực thuộc tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2017 – 2020; xây dựng bộ mẫu quy chế làm việc của các loại hình tổ chức cơ sở đảng; hướng dẫn, chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng tiến hành rà soát, sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc nhiệm kỳ 2015- 2020. Tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ” gắn với tiếp tục thực hiện 4 kết luận và 02 nghị quyết của Đảng ủy Khối (khóa VIII).

Công tác phát triển đảng được các cấp uỷ đảng trong Đảng bộ tiếp tục được quan tâm thực hiện, đây là một thế mạnh của Đảng ủy khối: năm 2017, đã kết nạp được 232 quần chúng ưu tú vào Đảng (vượt 54,7% so với chỉ tiêu đề ra cả năm).

- Trong công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng, Đảng ủy khối đã triển khai thực hiện một cách tích cực, chủ động, có tác dụng hướng dẫn, giáo dục, răn đe và ngăn chặn vi phạm của đảng viên, giữ vững kỷ luật, kỷ cương trong Đảng. Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã chú trọng, tập trung vào việc thực hiện Kết luận số 01-KL/ĐUK của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối (khóa VIII) về “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đảng viên” và “Nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ” đến năm 2020; việc thực hiện Chỉ thị số 05 -CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Nghị quyết Trung ương 4 ( khoá XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” và kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm.

- Về lãnh đạo các đoàn thể, Đảng uỷ Khối CCQ tỉnh đã quan tâm lãnh đạo chăm lo xây dựng Công đoàn viên chức tỉnh, Đoàn Thanh niên, Hội cựu chiến binh trong khối vững mạnh, tích cực tham gia công tác xây dựng đảng, đẩy mạnh các phong trào thi đua, thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao. Hàng năm đều ban hành thông báo ý kiến về kết quả hoạt động của năm và định hướng năm tiếp theo đối với hoạt động của Đoàn Thanh niên, Công đoàn viên chức, Hội Cựu chiến binh Khối; chỉ đạo 3 đoàn thể tổ chức thành công đại hội theo nhiệm kỳ và chỉ đạo phối hợp tổ chức hoạt động văn nghệ, thể thao chào mừng các sự kiện chính trị quan trọng.

Đồng chí bày tỏ mong muốn các cán bộ hưu trí sẽ tiếp tục quan tâm và có những ý kiến đóng góp cho Đảng ủy và các cán bộ, đảng viên để ngày càng  thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.

Cũng trong buổi gặp mặt, Đảng ủy Khối đã tổ chức tặng quà, chúc thọ cho đồng chí Lê Văn Đắc, nguyên Bí thư Đảng ủy Khối.

 

Đồng chí Đặng Thị Kim Thanh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy tặng quà và chúc tết, chúc thọ cán bộ Hưu trí

Cũng tại buổi gặp mặt, đại diện các cán bộ hưu trí đã bày tỏ sự xúc động trước những tình cảm và sự quan tâm của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đối với các thế hệ cán bộ đi trước, cảm ơn tình cảm, sự quan tâm, hỗ trợ thiết thực của Đảng ủy Khối đối với các hoạt động của Hội cán bộ hưu trí trong cuộc sống và mong rằng trong thời gian tới, các các bộ hưu trí sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm đầy tình nghĩa này. Các đồng chí cũng bày tỏ sự phấn khởi cũng như niềm tin tưởng về sự phát triển ngày càng khả quan của Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh trong những năm qua và khẳng định: “Mặc dù đã nghỉ chế độ, song các cán bộ hưu trí vẫn luôn theo dõi, quan tâm đối với Đảng ủy Khối trong mọi mặt hoạt động”.

Nhân buổi gặp mặt, nhiều thế hệ cán bộ hưu trí đã có dịp ôn lại những kỷ niệm về những năm tháng công tác tại cơ quan, cùng chia sẻ những vui buồn trong cuộc sống và bí quyết giữ gìn, rèn luyện sức khỏe, đồng thời chia sẻ các kinh nghiệm công tác cho các thế hệ trẻ đang công tác tại cơ quan.  Buổi gặp mặt diễn ra ấm cúng, thân tình, rất nhiều những tâm tư, tình cảm, kinh nghiệm quý báu của các cựu Lãnh đạo và các cán bộ hưu trí được chia sẻ ngay trước thềm năm mới với Ban Thường vụ và đội ngũ cán bộ, đảng viên cơ quan Đảng ủy Khối.

 


Các tin mới hơn
Các tin cũ hơn
Thông báo - mời họp
07-8-2014: Đề nghị các chi, đảng ủy cơ sở cử cán bộ đến Ban Tuyên giáo Đảng ủy nhận tài liệu học tập Nghị quyết TW 9 (khóa XI) theo số lượng đăng ký.
7h30' ngày 17/02/2017: Hội nghị cán bộ công chức, người lao động năm 2017 tại phòng họp tầng 3 ĐUK
Lịch công tác
Văn bản mới ban hành
Liên Kết Website
Số Lượt Truy Cập
2406184