Trang chủ Sơ đồ web Liên hệ
Nhiệt liệt chào mừng các đại biểu về dự Lễ hội Văn hoá Du lịch xứ Đông-Chào đón năm mới 2019!
Skip navigation links
Trang chủ
Giới thiệu chung
Cơ cấu tổ chức
Các cơ sở Đảng trực thuộc
Các đoàn thể trực thuộc
Hoạt động cấp ủy Đảng
Sự kiện
Thông tin lý luận
Hướng dẫn nghiệp vụ
Văn bản
Văn hóa - Giải trí
65 năm xây dựng và trưởng thành
Bế mạc Kỳ họp thứ ba, HĐND tỉnh Hải Dương khóa XVI nhiệm kỳ 2016-2021

Tại phiên bế mạc, các đại biểu HĐND tỉnh đã biểu quyết thông qua 15 Nghị quyết quan trọng gồm: Nghị quyết về tình hình thực hiện nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017; Quy định phân cấp nguồn thu giữa các cấp ngân sách 2017-2020, quy định thời hạn phê chuẩn báo cáo quyết toán ngân sách cấp huyện, xã; Về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020, kế hoạch đầu tư công năm 2017; Quy định hệ thống định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2017 và thời kỳ ổn định ngân sách 2017-2020; Phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2015 tỉnh Hải Dương; Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và lập kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối(2016-2020) tỉnh Hải Dương; Nghị quyết về việc chấp thuận thu hồi đất để thực hiện các dự án, công trình phát triển kinh tế - xã hội, vì lợi ích quốc gia, công cộng; cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng để thực hiện các dự án, công trình trên địa bàn tỉnh năm 2017; Nghị quyết về Tăng chỉ tiêu giường bệnh năm 2017 cho các bệnh viện thuộc Sở Y tế; Kế hoạch biên chế cơ quan hành chính nhà nước, khối Đảng, MTTQ, đoàn thể chính trị - xã hội năm 2017 và số lượng người làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2017; Nghị quyết về Sửa đổi tên, bãi bỏ một phần nội dung Nghị quyết số 74/2013/NQ-HĐND ngày 19/12/2013 của HĐND tỉnh về chế độ thù lao đối với người giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách không hưởng chế độ công chức; viên chức; không hưởng chế độ cán bộ chuyên trách, không chuyên trách cấp xã tại các hội có tính chất đặc thù trong tỉnh Hải Dương; Chương trình xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh năm 2017; Chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2017; Chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh việc triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2017 tiếp tục có những khó khăn, thuận lợi đan xen, nhất là năm đầu tỉnh ta thực hiện tự cân đối thu, chi ngân sách. Để thực hiện thắng lợi các Nghị quyết HĐND tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các cấp, các ngành, các địa phương trong tỉnh cần tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, chủ động nắm bắt thời cơ, vận dụng sáng tạo các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước vào tình hình thực tế của địa phương để triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ đề ra. Trong đó, cần tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả các đề án, chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và các Nghị quyết của HĐND tỉnh vừa thông qua. Tiếp tục thực hiện tốt 3 khâu đột phá trong Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011-2020. Từng cơ quan, đơn vị cần chủ động xây dựng kế hoạch, đề ra các giải pháp góp phần vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, với mục tiêu tăng trưởng kinh tế trong năm 2017, đạt 8% trở lên.

 Về nhiệm vụ thu, chi ngân sách, đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉn khẩn trương xây dựng kế hoạch, giao nhiệm vụ cho các đơn vị cụ thể để triển khai thực hiện ngay từ đầu năm. Điều hành ngân sách linh hoạt, hiệu quả; bảo đảm thu đúng, thu đủ vào ngân sách nhà nước, quản lý tốt nguồn thu, phấn đấu hoàn thành tốt Kế hoạch trung ương giao. Kiên quyết cắt giảm các nhiệm vụ chi chưa thực sự cần thiết, quán triệt quan điểm tiết kiệm chống lãng phí ở tất cả các khâu xác định nhiệm vụ và quá trình thực hiện các nội dung công việc.

Các cấp, các ngành, các địa phương trong tỉnh cần tập trung cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới; thu hút mạnh doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; nhân rộng các mô hình sản xuất hiệu quả, sử dụng công nghệ cao, liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, bảo đảm an toàn thực phẩm; chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ việc tổ chức thực hiện phong trào xây dựng Nông thôn mới ở tất cả các thôn, xã. Tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân, để nhân dân cùng chung sức với chính quyền trong thực hiện, đạt kết quả cao nhất, phấn đấu trong năm 2017, toàn tỉnh có trên 30 xã và một huyện được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới.

Xác định cải cách hành chính là một trong những nhiệm vụ trộng tâm trong năm 2017, đồng chí đề nghị tất cả các cơ quan, đơn vị, từ tỉnh xuống cơ sở cần nhận thức đầy đủ, sâu sắc nhằm tạo chuyển biến căn bản trong cải cách hành chính. Trong đó, cần nêu cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan; thực hiện tinh giản biên chế; kiên quyết luân chuyển vị trí công tác của cán bộ, công chức theo đúng quy định của Chính phủ. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện công khai hóa, minh bạch hóa các hoạt động quản lý, điều hành của cơ quan nhà nước. Tiếp tục nghiên cứu, đề ra nhiều giải pháp đồng bộ, cụ thể nhằm tạo chuyển biến rõ nét về cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh. Kịp thời tháo gỡ khó khăn, xóa bỏ rào cản cho doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các cấp, các ngành triển khai các giải pháp phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, trong đó, tập trung phát triển nguồn nhân lực có tay nghề cao phù hợp với cơ cấu ngành nghề đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế của địa phương và các doanh nghiệp. Củng cố và nâng cao chất lượng mạng lưới y tế. Quan tâm chỉ đạo, đảm bảo an ninh, trật tự, vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng, chống cháy nổ, tệ nạn xã hội và bình ổn giá phục vụ các hoạt động của nhân dân Vui tết, đón xuân Đinh Dậu. Đồng thời thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, trong đó , đặc biệt quan tâm đến các đối tượng, chính sách, những gia đình đặc biệt khó khăn.

Theo CTTĐT

Các tin mới hơn
Các tin cũ hơn
Thông báo - mời họp
07-8-2014: Đề nghị các chi, đảng ủy cơ sở cử cán bộ đến Ban Tuyên giáo Đảng ủy nhận tài liệu học tập Nghị quyết TW 9 (khóa XI) theo số lượng đăng ký.
7h30' ngày 17/02/2017: Hội nghị cán bộ công chức, người lao động năm 2017 tại phòng họp tầng 3 ĐUK
Lịch công tác
Văn bản mới ban hành
Liên Kết Website
Số Lượt Truy Cập
2280236