Trang chủ Sơ đồ web Liên hệ
Chào đón lễ công bố quyết định công nhận thành phố Hải Dương mở rộng đạt tiêu trí đô thị loại 1
Skip navigation links
Trang chủ
Giới thiệu chung
CƠ CẤU TỔ CHỨC
Các cơ sở Đảng trực thuộc
Các đoàn thể trực thuộc
Hoạt động cấp ủy Đảng
Sự kiện
Thông tin lý luận
Hướng dẫn nghiệp vụ
Văn bản
Văn hóa - Giải trí
65 năm xây dựng và trưởng thành
Bế mạc Kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh khóa XVI

BM-HDND-18-3.jpg

                                                                   Toàn cảnh phiên bế mạc

Sau 2 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, chiều 11/7, Kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa XVI đã tiến hành phiên làm việc cuối cùng. Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh:

 6 tháng đầu năm 2018, kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển toàn diện. Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 9,04%, cao hơn bình quân chung cả nước. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt trên 51% dự toán năm. Trong đó thu nội địa đạt trên 54%, tăng gần 14% so với cùng kỳ năm 2017. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đạt kết quả tích cực. Đến nay, bình quân mỗi xã đạt 17,5 tiêu chí, có 150 trong tổng số 226 xã đạt chuẩn nông thôn mới, đạt 66,4%.

Công tác giáo dục và đào tạo tiếp tục được chú trọng và đạt được nhiều kết quả tiến bộ. Công tác khám, chữa bệnh được cải thiện ở cả 3 tuyến. Công tác dạy nghề, giải quyết việc làm được quan tâm. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm ổn định, quốc phòng được tăng cường; hệ thống chính trị trong tỉnh tiếp tục được củng cố, xây dựng vững mạnh.

Bên cạnh những kết quả đạt được, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Mạnh Hiển chỉ ra những tồn tại, hạn chế. Đó là, công tác lãnh đạo, chỉ đạo của một số cấp ủy, chính quyền địa phương chưa thực sự quyết liệt. Công tác phối hợp của các cơ quan, đơn vị, địa phương chưa thường xuyên, hiệu quả chưa cao. Chỉ đạo, điều hành ở một số lĩnh vực còn chậm chuyển biến. Cải cách hành chính tuy có tiến bộ nhưng vẫn chưa đạt yêu cầu đề ra. 

Công tác thu hút đầu tư còn nhiều bất cập, chưa thu hút được các dự án có quy mô lớn, công nghệ cao. Một số nguồn thu chiếm tỷ trọng lớn trong thu nội địa đạt thấp so với dự toán. Tiến độ thực hiện và giải ngân của một số dự án chậm, đặc biệt là một số dự án trọng điểm của tỉnh và một số dự án mới. Công tác quản lý nhà nước về đất đai còn hạn chế, tình trạng vi phạm Luật Đất đai còn nhiều. Việc khai thác khoáng sản chưa được quản lý chặt chẽ. Tình trạng tội phạm, trật tự an toàn xã hội còn tiềm ẩn nhiều phức tạp...

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Mạnh Hiển nhấn mạnh: Năm 2018 có ý nghĩa rất quan trọng, là năm bản lề trong thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2016 -2020). Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 của tỉnh, tạo tiền đề quan trọng thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, UBND tỉnh cần tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương rà roát các nghị quyết, thông báo kết luận của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh. Các mục tiêu, nhiệm vụ của năm 2018, đặc biệt là các mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 -2020. Tập trung chỉ đạo phát triển sản xuất nông nghiệp, tiếp tục đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới, phấn đấu hoàn thành mục tiêu đề ra trong năm 2018 có thêm 30 xã và 1 đơn vị  cấp huyện được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. 

Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉ đạo, điều hành và giải quyết các thủ tục hành chính. Tiếp tục thực hiện hiệu việc đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục – đào tạo. Hoàn thành việc rà soát, sắp xếp các cơ sở giáo dục công lập và bố trí lại đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên trong các trường học. Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách đối với người có công, đối tượng chính sách, người nghèo và đối tượng bảo trợ xã hội. 

Tập trung chỉ đạo việc thực hiện các điều kiện để  nâng cấp TP Hải Dương trở thành đô thị loại I, thị xã Chí Linh được công nhận là thành phố, huyện Kinh Môn được công nhận là thị xã. Tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập. Thực hiện nghiêm túc việc luân chuyển và chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức theo quy định...

Trước phiên bế mạc, HĐND tỉnh biểu quyết thông qua 12 nghị quyết, gồm: Nghị quyết về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018; Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Hải Dương đến năm 2020, định hướng đến năm 2030; Quy hoạch tổng thể phát triển công nghiệp tỉnh Hải Dương đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Quy định phân cấp quản lý, sử dụng tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Hải Dương; Quy định mức thu, chế độ thu nộp, quản lý, sử dụng một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh; Quy định chính sách hỗ trợ chi phí khuyến khích sử dụng hình thức hỏa táng trên địa bàn tỉnh; Danh mục công trình, dự án thu hồi đất (theo quy định tại Khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai) và chấp thuận chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng (theo quy định tại Điểm b, Khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai) để triển khai các dự án, công trình thực hiện trong năm 2018; Quy định chế độ chính sách đối với giáo viên và học sinh Trường THPT chuyên Nguyễn Trãi tỉnh Hải Dương; Quy định mức hỗ trợ dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo và hỗ trợ công tác quản lý về giảm nghèo ở cấp xã giai đoạn 2018 – 2020 trên địa bàn tỉnh; Quy định hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh; Về tăng chỉ tiêu kế hoạch giường bệnh năm 2019 cho đơn vị thuộc Sở Y tế và Nghị quyết về chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2019.

Trước đó, chiều 10.7, HĐND tỉnh đã thông qua 2 nghị quyết về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021.

Các tin mới hơn
Các tin cũ hơn
Thông báo - mời họp
07-8-2014: Đề nghị các chi, đảng ủy cơ sở cử cán bộ đến Ban Tuyên giáo Đảng ủy nhận tài liệu học tập Nghị quyết TW 9 (khóa XI) theo số lượng đăng ký.
7h30' ngày 17/02/2017: Hội nghị cán bộ công chức, người lao động năm 2017 tại phòng họp tầng 3 ĐUK
Lịch công tác
Văn bản mới ban hành
Liên Kết Website
Số Lượt Truy Cập
2384101