Trang chủ Sơ đồ web Liên hệ
Chào đón lễ công bố quyết định công nhận thành phố Hải Dương mở rộng đạt tiêu trí đô thị loại 1
Skip navigation links
Trang chủ
Giới thiệu chung
CƠ CẤU TỔ CHỨC
Các cơ sở Đảng trực thuộc
Các đoàn thể trực thuộc
Hoạt động cấp ủy Đảng
Sự kiện
Thông tin lý luận
Hướng dẫn nghiệp vụ
Văn bản
Văn hóa - Giải trí
65 năm xây dựng và trưởng thành
Đảng ủy Khối CCQ tỉnh quán triệt Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XII)

Ngày 17/7, tại trụ sở Ngân hàng Nhà nước tỉnh, Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh đã tiến hành tổ chức Hội nghị quán triệt, học tập và triển khai thực hiện các Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XII). Dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Đặng Thị Kim Thanh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh.

Thực hiện kế hoạch số 97-KH/TU ngày 08 tháng 6 năm 2018 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Hải Dương về việc tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết hội nghị lần thứ bảy, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII). Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh đã xây dựng và ban hành Kế hoạch số 59-KH/ĐUK, ngày 10 tháng 7 năm 2018; đồng thời chỉ đạo các chi, đảng ủy cơ sở nghiêm túc tổ chức thực hiện việc học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết tới cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức.

Tại hội nghị, các đại biểu được quán triệt, học tập 3 nghị quyết được thông qua tại Hội nghị Trung ương 7 (khóa XII) gồm: Nghị quyết số 26 về "Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ"; Nghị quyết số 27 về "Cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp"; Nghị quyết số 28 về "Cải cách chính sách bảo hiểm xã hội". Đây chính là sự cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm mà Đại hội lần thứ XII của Đảng đã đề ra, đề cập tới những vấn đề lớn, hệ trọng, vừa cấp bách trước mắt, vừa cơ bản, lâu dài, có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển bền vững đất nước, tác động to lớn, sâu rộng, trực tiếp đến đời sống, tâm tư của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân.

Kế hoạch tổ chức học tập của Đảng ủy Khối cũng chỉ rõ, các cấp ủy đảng trực thuộc cần căn cứ chỉ đạo cụ thể của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh tổ chức quán triệt, xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện các nghị quyết với các nhóm giải pháp, nhiệm vụ cụ thể. Sau Hội nghị, các cán bộ tham gia lớp học viết bài thu hoạch, nêu rõ những kiến thức tiếp thu được, đề ra giải pháp vận dụng vào công việc hằng ngày trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao.

Đối với mỗi cán bộ, đảng viên trên từng cương vị công tác của mình, nêu cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm đề ra giải pháp vận dụng thực hiện thật tốt các nghị quyết vào công việc, trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao, đồng thời làm tốt công tác tuyên truyền đến các tầng lớp nhân dân, góp phần thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng.

Các tin mới hơn
Các tin cũ hơn
Thông báo - mời họp
07-8-2014: Đề nghị các chi, đảng ủy cơ sở cử cán bộ đến Ban Tuyên giáo Đảng ủy nhận tài liệu học tập Nghị quyết TW 9 (khóa XI) theo số lượng đăng ký.
7h30' ngày 17/02/2017: Hội nghị cán bộ công chức, người lao động năm 2017 tại phòng họp tầng 3 ĐUK
Lịch công tác
Văn bản mới ban hành
Liên Kết Website
Số Lượt Truy Cập
2420267