Trang chủ Sơ đồ web Liên hệ
Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh!
Skip navigation links
Trang chủ
Giới thiệu chung
Cơ cấu tổ chức
Các cơ sở Đảng trực thuộc
Các đoàn thể trực thuộc
Hoạt động cấp ủy Đảng
Sự kiện
Thông tin lý luận
Hướng dẫn nghiệp vụ
Văn bản
Văn hóa - Giải trí
65 năm xây dựng và trưởng thành
Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tổ chức Hội nghị Học tập quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 ( khóa VII) 
 

Thực hiện Kế hoạch số 67-KH/ĐUK, ngày 20/11/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đã ban hành Kế hoạch 49-KH/ĐUK, ngày 30/11/2017 về tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII). Ngày 8/12/2017, Tại Hội trường Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết.

 

 Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Đặng Thị Kim Thanh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh và các đồng chí Thường trực, Ban thường vụ, Trưởng phó các ban xây dựng đảng của Đảng ủy Khối và gần 100 đồng chí là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh; các đồng chí bí thư, phó bí thư đảng ủy, chi bộ cơ sở; cấp ủy viên phụ trách công tác tuyên giáo, báo cáo viên của các chi, đảng bộ cơ sở; các đồng chí trưởng, phó các đoàn thể trực thuộc và đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội của Đảng ủy Khối;

Trong phát biểu khai mạc và bế mạc Hội nghị đồng chí đã nêu cao mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của Hội nghị và chỉ rõ: Bốn nghị quyết mà Ban Chấp hành Trung ương ban hành là những quyết sách quan trọng của Đảng, đề cập đến nhiều vấn đề rộng lớn, hệ trọng của đất nước, vừa cơ bản, vừa cấp bách và là sự cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm mà Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đề ra. Việc học tập, quán triệt, tổ chức thực hiện các Kết luận và Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (Khóa XII) làm cho tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên nắm vững những chủ trương, đường lối chỉ đạo của Đảng tạo ra sự thống nhất về ý chí và hành động. Đồng thời đồng chí cũng yêu cầu toàn thể cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Khối bên cạnh việc tham gia nghiên cứu học tập tại hội nghị và trong sinh hoạt chi bộ cần tích cực tự học hỏi, tự nghiên cứu để vận dụng sáng tạo, linh hoạt, có hiệu quả Nghị quyết. Trên cơ sở học tập, quán triệt Nghị quyết, các cấp ủy chủ trì xây dựng kế hoạch của tập thể phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị; người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch hành động cá nhân phù hợp với chức trách, nhiệm vụ được giao.

Tại Hội nghị đã được nghe đồng chí Bùi Quang Toản, Tỉnh ủy viên, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh truyền đạt những nội dung cơ bản, cốt lõi của 4 nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII), gồm: Nghị quyết số 18-NQ/TW về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Nghị quyết số 19-NQ/TW về “Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”; Nghị quyết số 20-NQ/TW về “Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới”; Nghị quyết số 21-NQ/TW, về “Công tác dân số trong tình hình mới”.

                                                                                                                  Phung Phin

Các tin mới hơn
Các tin cũ hơn
Thông báo - mời họp
07-8-2014: Đề nghị các chi, đảng ủy cơ sở cử cán bộ đến Ban Tuyên giáo Đảng ủy nhận tài liệu học tập Nghị quyết TW 9 (khóa XI) theo số lượng đăng ký.
7h30' ngày 17/02/2017: Hội nghị cán bộ công chức, người lao động năm 2017 tại phòng họp tầng 3 ĐUK
Lịch công tác
Văn bản mới ban hành
Liên Kết Website
Số Lượt Truy Cập
2444888