Trang chủ Sơ đồ web Liên hệ
Nhiệt liệt chào mừng các đại biểu về dự Lễ hội Văn hoá Du lịch xứ Đông-Chào đón năm mới 2019!
Skip navigation links
Trang chủ
Giới thiệu chung
Cơ cấu tổ chức
Các cơ sở Đảng trực thuộc
Các đoàn thể trực thuộc
Hoạt động cấp ủy Đảng
Sự kiện
Thông tin lý luận
Hướng dẫn nghiệp vụ
Văn bản
Văn hóa - Giải trí
65 năm xây dựng và trưởng thành
Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2016 và triển khai phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2017
 

Ngày 16/01/2017, tại hội trường Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hải Dương, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2016 và triển khai phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2017.

Toàn cảnh hội nghị

Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Bích, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; đồng chí Đặng Việt Cường, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận tỉnh ủy; các đồng chí lãnh đạo các Ban tham mưu, giúp việc của Tỉnh ủy, các đồng chí chuyên viên các Ban xây dựng Đảng của Tỉnh ủy theo dõi Đảng ủy Khối; phóng viên Báo Hải Dương, Đài PTTH tỉnh. Đồng chí Đặng Thị Kim Thanh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy chủ trì Hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành, ủy viên UBKT Đảng bộ Khối; bí thư, phó bí thư, chủ nhiệm UBKT các đảng bộ, bí thư, phó bí thư các chi bộ cơ sở, các tập thể, cá nhân được khen thưởng; lãnh đạo, cán bộ các ban xây dựng Đảng, đoàn thể trực thuộc Đảng ủy Khối.

 

Đồng chí Nguyễn Thúy Hà, Phó Bí thư Thường trực thông qua báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2016

Hội nghị đã nghe lãnh đạo Đảng ủy khối trình bày Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2016; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2017; Báo cáo kết quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ công tác KT,GS năm 2017.

Năm 2016, với sự nỗ lực và cố gắng của các cấp ủy đảng, cán bộ, đảng viên, sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Thường trực Tỉnh ủy, sự phối hợp, hướng dẫn của các Ban xây dựng Đảng của Tỉnh ủy, công tác xây dựng đảng của Đảng bộ khối Các cơ quan tỉnh tiếp tục có nhiều chuyển biến và đạt được một số thành tích đáng khích lệ. Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã không ngừng đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo, tập trung củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đảng về chính trị, tư tưởng và tổ chức, đã tích cực tham mưu với Tỉnh ủy, tranh thủ sự quan tâm, phối hợp của các Ban xây dựng Đảng của Tỉnh ủy, các cơ quan, ban ngành đoàn thể của tỉnh để triển khai, tổ chức thực hiện công tác xây dựng Đảng; tăng cường công tác thông tin hai chiều giữa cơ sở và Đảng ủy Khối, chủ động nắm bắt tình hình, sâu sát với cơ sở thông qua việc dự sinh hoạt chi bộ hàng tháng của cán bộ chuyên trách Đảng ủy Khối, việc tham dự các hội nghị chuyên đề, hội nghị chuyên môn của cấp ủy đảng, của cơ quan, đơn vị trong khối của Thường trực, Thường vụ Đảng ủy Khối đã tạo mối liên hệ gắn bó hơn, thống nhất giữa cơ sở và Đảng ủy Khối cũng như giúp Ban Thường vụ chủ động nắm bắt, tháo gỡ và giải quyết kịp thời những vấn đề vướng mắc đặt ra của các chi, đảng bộ cơ sở. Các cấp ủy đảng trong Đảng bộ Khối đã phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo cơ quan, đơn vị lãnh đạo, chỉ đạo, động viên cán bộ, đảng viên tích cực, chủ động, sáng tạo, tận tụy, trách nhiệm tham mưu cho Tỉnh đạt nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, quốc phòng, an ninh. Kết quả nổi bật trên một số lĩnh vực công tác sau:

* Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng: Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã xây dựng kế hoạch, tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; 4 kết luận và 2 nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối khóa VIII tới đội ngũ cán bộ chủ chốt và báo cáo viên các chi, đảng bộ cơ sở; ban hành chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp quán triệt, triển khai, tổ chức thực hiện trong toàn Đảng bộ. Chỉ đạo các cấp ủy, chi bộ cơ sở tổ chức hội nghị học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết và xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết đại hội đảng các cấp phù hợp với tình hình thực tiễn của cơ quan, đơn vị. Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã hướng dẫn các chi, đảng bộ cơ sở tổ chức học tập các chuyên đề năm 2016 gắn với thực hiện các giải pháp khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã chỉ ra trong kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng và các nội dung đã đăng ký nêu gương, các chuẩn mực đạo đức đã xây dựng theo tấm gương, đạo đức của Bác; quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016, Kế hoạch số 03-KH/TW ngày 25/7/2016 của Bộ Chính trị (Khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” thay thế Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị (Khóa XI) cho đội ngũ cán bộ chủ chốt trong toàn Đảng bộ.

* Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị: Đã lãnh đạo cán bộ, đảng viên tích cực nghiên cứu, đề xuất với thủ trưởng cơ quan tham mưu giúp Tỉnh ủy chỉ đạo sơ, tổng kết và quán triệt, triển khai các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương; chuẩn bị công tác nhân sự tham gia bầu đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp; bố trí, sắp xếp, thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ diện Tỉnh ủy quản lý; xây dựng Quy chế làm việc của Tỉnh ủy, UBKT Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015-2020, chương trình công tác kiểm tra, giám sát toàn khóa và năm 2016 của Tỉnh ủy, UBKT Tỉnh ủy; xử lý kỷ luật, giải quyết khiếu nại, tố cáo tổ chức đảng và đảng viên kịp thời theo thẩm quyền; đổi mới phương pháp tổng hợp, nắm bắt thông tin phục vụ kịp thời sự lãnh đạo, điều hành của Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, lý luận cho đội ngũ cán bộ đảm bảo chất lượng; nâng cao chất lượng khám, điều trị và chăm sóc sức khỏe cán bộ diện Tỉnh ủy quản lý; tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng. Tham mưu, triển khai, thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho đoàn viên, hội viên và nhân dân thông qua các hoạt động văn hóa, thể thao, lập thành tích chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị trọng đại của Đảng, của dân tộc, địa phương; tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ đoàn viên, hội viên giảm nghèo, phát triển kinh tế; phối hợp làm tốt công tác chế độ, chính sách, công tác tình nghĩa và chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, hội viên; quan tâm xây dựng củng cố tổ chức; đẩy mạnh thực hiện các phong trào, các cuộc vận động gắn với toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thành công đại hội Hội Liên hiệp phụ nữ, Hội chữ Thập đỏ các cấp nhiệm kỳ 2016-2021; xây dựng kế hoạch và chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức đại hội Hội Cựu Chiến binh, đại hội Đoàn TN Cộng sản Hồ Chí Minh các cấp nhiệm kỳ 2017 - 2022. Xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020; thi tuyển viên chức các cấp học trường công lập; tăng cường công tác quản lý cán bộ, công chức, công tác quản lý nhà nước về tôn giáo, thi đua khen thưởng; chủ động cân đối nguồn đáp ứng các nhiệm vụ chính trị của tỉnh; tham mưu xây dựng và ban hành quy định thẩm quyền quyết định trang bị máy móc, thiết bị tại các phòng phục vụ hoạt động chung của các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh; triển khai quyết liệt các biện pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; hoàn thành xây dựng Đề án nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) giai đoạn 2016-2020. Phong trào xây dựng nông thôn mới tiếp tục được quan tâm thực hiện; chăn nuôi thủy sản phát triển khá, không có dịch bệnh lớn xảy ra, sản phẩm tiêu thụ thuận lợi; duy trì tốt công tác quản lý bảo vệ rừng và phòng chống cháy rừng; triển khai lập quy hoạch tổng thể phát triển thương mại đến năm 2025; công tác quản lý thị trường được tăng cường; chú trọng đẩy mạnh công tác xúc tiến thương mại, quảng bá du lịch trong toàn tỉnh; xây dựng và triển khai Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất trên địa bàn tỉnh, kế hoạch ứng dụng CNTT, kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 36a/NQ-CP về chính quyền điện tử; thực hiện tốt công tác đảm bảo thông tin báo chí cho các sự kiện chính trị; triển khai quyết liệt công tác tuần tra, kiểm soát bảo đảm trật tự ATGT; kiểm tra, quản lý tốt công tác vận tải; thực hiện tốt công tác xây dựng và phát triển giao thông nông thôn; tổ chức tốt công tác kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ hoạt động đăng kiểm phượng tiện cơ giới đường bộ. Công tác kiểm tra, thanh tra về quản lý, khai thác, sử dụng đất đai, khoáng sản, quản lý và bảo vệ môi trường được tăng cường; công tác chuyển mục đích sử dụng đất, giao đất, cho thuê đất được thực hiện theo đúng quy định của Pháp luật; kiểm tra, xử lý các cơ sở vi phạm quy định về môi trường; công tác bảo quản vật tư hàng hóa dự trữ tồn kho được thực hiện thường xuyên; xử lý kịp thời các tình huống phát sinh, đảm bảo an toàn vật tư hàng hóa dự trữ; công tác quản lý, kiểm soát, chỉnh biên, phúc thẩm số liệu thông báo, dự báo diễn biến thời tiết thủy văn được thực hiện thường xuyên, kịp thời. Tổ chức tốt nhiều hoạt động thông tin, tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị trọng đại. Công tác tổ chức và quản lý lễ hội được thực hiện tốt hơn; duy trì hiệu quả phong trào xây dựng làng, khu dân cư, gia đình văn hóa; phong trào TDTT đạt được kết quả tốt; chất lượng giáo dục toàn diện có chuyển biến rõ nét; giữ vững chất lượng học sinh giỏi (đứng thứ 6 toàn quốc); công tác phổ cập giáo dục đạt kết quả tốt; công tác thanh tra được tăng cường, góp phần chấn chỉnh nề nếp kỷ cương ở một số cơ sở giáo dục có biểu hiện vi phạm. Duy trì tốt hoạt động chăm sóc sức khỏe nhân dân, chất lượng dịch vụ y tế từng bước được nâng lên. Giữ vững kết qủa thực hiện các mục tiêu quốc gia về y tế; thực hiện tốt các chế độ chính sách hỗ trợ hộ nghèo và đối tượng bảo trợ xã hội, góp phần ổn định xã hội, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội; giải quyết việc làm và tạo việc làm mới cho trên 36.600 lao động; thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ; nghiên cứu biến đổi cấu trúc xã hội ở nông thôn và giải pháp hiệu quả xây dựng nông thôn mới bền vững trong thực hiện mục tiêu quốc gia về nông thôn mới; thực hiện tốt việc giải quyết, chi trả các chế độ BHXH, BHYT; tiếp nhận, kiểm tra và trả lời kịp thời các đơn thư, tố cáo có liên quan đến chế độ BHXH, BHYT. Phổ biến tuyên truyền một số văn bản pháp luật mới ban hành; triển khai thực hiện Luật Hộ tịch, Bộ luật tố tụng hành chính, luật ban hành văn bản QPPL...; triển khai thực hiện kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp giai đoạn 2016-2020; duy trì thực hiện tốt công tác thanh tra, tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân, đặc biệt là các khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị có liên quan tới các ứng cử viên đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp. Triển khai thực hiện 192 cuộc thanh tra hành chính và 191 cuộc thanh tra chuyên ngành; tiếp nhận 3.791 đơn khiếu nại, tố cáo, đề nghị. Trong đó giải quyết đơn khiếu nại thuộc thẩm quyền giải quyết đạt 84,7%.

* Công tác tổ chức xây dựng Đảng: Xây dựng, ban hành và quán triệt, triển khai tổ chức thực hiện trong toàn Đảng bộ 4 kết luận và 02 nghị quyết. Đề xuất với Ban Thường vụ Tỉnh ủy ký ban hành Quy chế số 03-QC/TU ngày 29/7/2016 “Quy chế phối hợp công tác giữa Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh với các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy; các đảng đoàn, ban cán sự đảng và lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thuộc Khối” thay thế Quy chế số 03-QC/TU ngày 27/8/2012. Chỉ đạo các đồng chí cấp ủy viên chuyên trách của Đảng ủy Khối dự sinh hoạt với các chi bộ cơ sở và chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở để nắm bắt tình hình công tác xây dựng Đảng ở cơ sở. Tổ chức học trực tuyến Nghị quyết TW 4; quán triệt Quy định 29 về thi hành điều lệ Đảng;Quy định 30 thi hành chương VII và chương VIII Điều lệ Đảng về kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng. Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã thực hiện việc kiểm điểm tập thể, cá nhân ủy viên Ban Thường vụ và lập hồ sơ báo cáo kết quả kiểm điểm về Ban Tổ chức Tỉnh ủy theo quy định. Năm 2016, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã xét và ra quyết định kết nạp cho 260 quần chúng ưu tú vào Đảng (vượt 57,7% so với chỉ tiêu Đại hội đề ra hàng năm). Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tham gia ý kiến nhận xét đối với 14 cán bộ diện BTV Tỉnh ủy quản lý trước khi bổ nhiệm. Hướng dẫn, chỉ đạo giải thể tổ chức cơ sở đảng do không còn phù hợp về mặt tổ chức và thành lập 02 tổ chức cơ sở đảng mới trực thuộc Đảng bộ Khối.

* Công tác kiểm tra, giám sát: Ban Chấp hành Đảng bộ Khối đã tổ chức thực hiện có chất lượng 01 cuộc kiểm tra, 01 cuộc giám sát. UBKT Đảng ủy Khối đã tổ chức thực hiện 02 cuộc kiểm tra đối với 04 tổ chức đảng; 02 cuộc giám sát đối với 04 tổ chức đảng và 02 đồng chí chủ nhiệm ủy ban kiểm tra đảng ủy cơ sở. Các ban xây dựng Đảng và Văn phòng Đảng ủy Khối thực hiện tốt việc giám sát thường xuyên theo chức năng, nhiệm vụ. Các cấp ủy, chi bộ đã tiến hành kiểm tra đối với 110 chi bộ; tiến hành giám sát đối với 74 chi bộ.Uỷ ban Kiểm tra đảng ủy cơ sở đã thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát đối với 102 chi bộ trực thuộc; Giám sát chuyên đề đối với 40 đảng viên.

* Lãnh đạo các đoàn thể trực thuộc: Định kỳ nghe, cho ý kiến về thực hiện nhiệm vụ theo điều lệ của mỗi tổ chức; ra thông báo ý kiến của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về Đại hội Hội Cựu chiến binh; Đại hội Đoàn Khối Các cơ quan tỉnh và thông báo kết quả hoạt động năm 2016 và phương hướng năm 2017 đối với cả 3 đoàn thể.

* Về đánh giá chung kết quả xây dựng tổ chức cơ sở đảng năm 2016 có nhiều đổi mới, nâng cao về chất lượng, đảm bảo dân chủ, khách quan: 100% chi, đảng bộ cơ sở (57/57) đều đăng ký và đề ra phương hướng phấn đấu thi đua ngay từ đầu năm, thể hiện sự nghiêm túc và ý thức trách nhiệm của các chi, đảng bộ, của các cấp uỷ; đã xác định vai trò xây dựng Đảng là then chốt. Các tổ chức cơ sở đảng đã căn cứ vào nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị chú ý triển khai tốt các nhiệm vụ trọng tâm, đồng thời quan tâm phấn đấu toàn diện các mặt cả về công tác chuyên môn, công tác xây dựng Đảng, cơ quan, đoàn thể, đoàn kết nội bộ, giáo dục rèn luyện đạo đức phẩm chất cho cán bộ đảng viên. Các cấp ủy Đảng đã phối hợp chặt chẽ với thủ trưởng cơ quan, đơn vị, các Ban xây dựng Đảng của Đảng ủy Khối, tập trung chỉ đạo xây dựng phong trào, trong đó đã chú ý củng cố duy trì và tiếp tục giữ vững và từng bước nâng cao chất lượng các tổ chức cơ sở đảng đã đạt trong sạch vững mạnh của những năm trước.  Công tác kiểm tra, thẩm định, xét duyệt cuối năm được tiến hành nghiêm túc theo quy định của Tỉnh uỷ. Hầu hết các tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch vững mạnh đã lãnh đạo đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, công tác xây dựng đoàn thể và công tác xây dựng Đảng. Đặc biệt là các cơ sở đảng tiêu biểu được Tỉnh uỷ tặng cờ hoặc bằng khen đã thể hiện là các đơn vị xuất sắc, có thành tích xếp thứ hạng cao trong ngành dọc của tỉnh và Trung ương.

 

Các tham luận tại hội nghị

Thảo luận tại hội nghị, 4 ý kiến đại diện các chi, đảng bộ trực thuộc đã tập trung làm rõ các nội dung về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị; nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát và nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; việc triển khai và thực hiện 4 Kết luận và Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ khối Khóa VIII; Quy chế số 03-QC/TU ngày 29/7/2016 “Quy chế phối hợp công tác giữa Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh với các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy; các đảng đoàn, ban cán sự đảng và lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thuộc Khối”. Đồng thời đóng góp nhiều ý kiến làm rõ thêm những nguyên nhân, hạn chế, yếu kém trong công tác xây dựng Đảng năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2017.Lãnh đạo Đảng ủy Khối trao thưởng cho các tập thể, cá nhân

Kết quả công tác thi đua, khen thưởng các tổ chức cơ sở đảng năm 2016 trong Đảng bộ Khối như sau: Trong 57/57 tổ chức cơ sở đảng được đánh giá chất lượng có 57 tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch vững mạnh. Tại hội nghị, Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối CCQ tỉnh tặng giấy khen cho 21 chi, đảng bộ cơ sở; khen thưởng 6 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở và 02 cá nhân bí thư chi, đảng bộ cơ sở, 22 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền; đề nghị Tỉnh uỷ tặng cờ cho 03 tổ chức cơ sở Đảng, bằng khen cho 9 tổ chức cơ sở đảng và 20 đảng viên. Đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Bích phát biểu chỉ đạo

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Bích, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh ghi nhận và nhất trí cao với những đánh giá của Đảng ủy Khối CCQ tỉnh về kết quả thực hiện nhiệm vụ trong năm 2016, cũng như phương hướng, nhiệm vụ năm 2017. Đồng chí cũng đề nghị tập thể Đảng ủy Khối, các cấp ủy cơ sở nhất là các đồng chí đứng đầu cấp ủy, chi bộ nghiêm túc, thẳng thắn nhìn nhận để tìm ra các giải pháp, biện pháp tích cực khắc phục 4 hạn chế, khuyết điểm trong thời gian tới:

1- Công tác giáo dục chính trị tư tưởng chưa theo kịp yêu cầu; còn thiếu những giải pháp cụ thể và có hiệu quả trong việc giáo dục lý tưởng cách mạng, phẩm chất đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, công chức và viên chức. Việc cụ thể hóa các chỉ thị, nghị quyết của Đảng trong chương trình hành động của một số cấp ủy, tổ chức đảng còn hình thức; việc "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" trong cán bộ, đảng viên hiệu quả chưa cao; vẫn còn tình trạng cán bộ đảng viên vi phạm phải xử lý kỷ luật và đang có chiều hướng gia tăng.

2. Một số đơn vị, vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đối với đội ngũ cán bộ công chức về thực hiện cải cách thủ tục hành chính, về thực thi đạo đức công vụ chưa đảm bảo; còn một bộ phận nhỏ cán bộ, đảng viên có biểu hiện gây khó khăn, phiền hà cho các tổ chức và công dân khi quan hệ công tác, nhưng cấp ủy chưa tập trung xử lý kịp thời.

3. Phong trào thi đua xây dựng tổ chức cơ sở Đảng TSVM ở một số chi, đảng bộ chưa đồng đều và bền vững; năng lực lãnh đạo, điều hành của một số cấp ủy, chi bộ có mặt hạn chế; chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ có nơi chưa được chú trọng; việc sinh hoạt theo chuyên đề theo hướng dẫn 09 chưa được quan tâm đúng mức. Một số cấp ủy chưa chú trọng lãnh đạo thực hiện quy chế dân chủ; hoạt động của thanh tra nhân dân ở một số cơ quan, đơn vị kém hiệu quả.

4. Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng tại một số nơi chưa thực sự được quan tâm đúng mức và coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng trong công tác xây dựng Đảng.

Đồng chí đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng tập trung thực hiện tốt 5 nội dung cần tập trung trong năm 2017:

1. Bám sát sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, các cấp ủy Đảng cần tăng cường phối hợp với thủ trưởng các cơ quan, đơn vị tập trung lãnh đạo chỉ đạo đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức khắc phục khó khăn, nêu cao tinh thần, ý thức trách nhiệm để tích cực tham mưu cho thủ trưởng đơn vị triển khai thực hiện kế hoạch, chương trình công tác nhằm tích cực tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh triển khai thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội năm 2017.

2. Làm tốt hơn nữa công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên theo hướng đổi mới, thiết thực, hiệu quả; nâng cao hơn nữa tính tự giác học tập, nghiên cứu các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, thực hiện nghiêm pháp luật của Nhà nước của đội ngũ cán bộ, đảng viên; đồng thời đẩy mạnh giáo dục truyền thống, lý tưởng cách mạng và ý thức chấp hành pháp luật; ngăn ngừa và đấu tranh có hiệu quả đối với những hành vi nói, viết, làm trái quan điểm, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Đẩy mạnh hơn nữa việc thực hiện Chỉ thị số 05, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ chí Minh” gắn với triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng chỉnh đón Đảng, ngăn chặn và đẩy lùi những biểu hiện suy thoái về tư tường chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ. Chú trọng xây dựng và thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao ý thức, bản lĩnh chính trị, ý thức rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống cho đội ngũ cán bộ đảng viên, đề cao việc nêu gương của người đứng đầu cấp ủy, cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác và thực hiện các cam kết theo Nghị quyết Trung ương khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; coi trọng công tác tuyên truyền, biểu dương, khen thưởng kịp thời các gương người tốt, việc tốt làm theo Bác.

3. Các cấp ủy cần tập trung triển khai thực hiện có hiệu qủa các Kết luận, Nghị quyết chuyên đề trong Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối CCQ tỉnh lần thứ VIII của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, các kế hoạch, chương trình của Đảng ủy Khối thực hiện các Đề án, chương trình, kế hoạch của tỉnh thông qua việc chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện cụ thể, cần xác định rõ nội dung, nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện sao cho hiệu quả, thiết thực, phù hợp với từng tổ chức cơ sở đảng trong cơ quan, đơn vị. Đảng ủy Khối cần quan tâm phối hợp với các Ban xây dựng Đảng, Văn phòng Tỉnh ủy, Đảng đoàn, Ban cán sự Đảng và lãnh đạo các cơ quan thuộc Khối chủ động triển khai, nâng cao chất lượng và hiệu quả các nội dung phối hợp, đặc biệt là trong công tác phối hợp lãnh đạo, quán triệt, triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, thúc đẩy thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị, công tác quản lý cán bộ, đảng viên và công tác xây dựng Đảng trong các cơ quan, đơn vị.

4. Các cấp ủy đảng cần đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng, xây dựng TCCSĐ trong sạch vững mạnh; chú trọng lãnh đạo công tác cán bộ; nâng cao vai trò của cấp ủy trong công tác lãnh đạo; tăng cường quản lý đảng viên. Duy trì và thực hiện nghiêm quy chế làm việc của các cấp uỷ, nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng; chấp hành nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ, chế độ tự phê bình và phê bình, kiên quyết đấu tranh với các biểu hiện tiêu cực, tham nhũng, lãng phí. Thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ và các mặt công tác trong công tác xây dựng Đảng.

5. Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp Đảng đối với hoạt động của các đoàn thể nhất là trong lãnh đạo, chỉ đạo các Đoàn thể tiến hành Đại hội theo quy định của Điều lệ; chú trọng công tác nhân sự và quan tâm tạo điều kiện thuận lợi để các đoàn thể tổ chức Đại hội thành công đảm bảo theo đúng sự chỉ đạo của Đảng và kế hoạch, hướng dẫn của ngành dọc cấp trên; các đoàn thể cần tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng tập trung cho cơ sở, xác định rõ các nhiệm vụ trọng tâm, rõ công việc và rõ mô hình; bám sát vào sự chỉ đạo của ngành dọc cấp trên và Ban Thường vụ Đảng ủy Khối để tổ chức các hoạt động tập trung, các phong trào thi đua cho đoàn viên, hội viên tham gia, chú trọng công tác tuyên truyền, phát động các phong trào thi đua chào mừng Đại hội đoàn thể các cấp tạo khí thế thi đua sôi nổi, là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng trong đoàn viên, hội viên và mỗi tổ chức.

Đồng chí Đặng Thị Kim Thanh, TUV, Bí thư Đảng ủy Khối bế mạc HN

 

Kết luận hội nghị đồng chí Đặng Thị Kim Thanh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh trân trọng lĩnh hội ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Bích, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh và tiếp thu các ý kiến tham luận của các đại biểu đại diện của các chi, đảng bộ cơ sở để cụ thể hóa trong quá trình tổ chức thực hiện. Nhấn mạnh 6 phương hướng nhiệm vụ chủ yếu năm 2016, đồng thời đề nghị các chi, đảng bộ tập trung thực hiện tốt 7 nội dung:

1. Làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên; đồng thời đẩy mạnh giáo dục truyền thống, lý tưởng cách mạng và ý thức chấp hành pháp luật; ngăn ngừa và đấu tranh có hiệu quả đối với những hành vi nói, viết, làm trái quan điểm, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

2. Tập trung triển khai thực hiện có hiệu qủa Quy chế số 03-QC/TU ngày 29/7/2016 trong công tác phối hợp lãnh đạo, quán triệt, triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, thúc đẩy thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị, công tác quản lý cán bộ, đảng viên và công tác xây dựng Đảng trong các cơ quan, đơn vị.

3. Chỉ đạo các cấp ủy Đảng tham mưu cho thủ trưởng cơ quan, đơn vị thực hiện các chương trình, đề án theo lĩnh vực chuyên môn của mỗi cơ quan, đơn vị; tích cực tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh triển khai thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội năm 2017.

4. Các cấp ủy đảng cần đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng, xây dựng TCCSĐ trong sạch vững mạnh; chú trọng lãnh đạo công tác cán bộ; nâng cao vai trò của cấp ủy trong công tác lãnh đạo; tăng cường quản lý đảng viên, tập trung lãnh đạo cán bộ, đảng viên nêu cao tinh thần trách nhiệm cá nhân và tính tiên phong gương mẫu, làm tốt công tác tham mưu, nghiên cứu đề xuất, thẩm định và chuẩn bị các chương trình, kế hoạch phù hợp với từng lĩnh vực công tác.

5. Duy trì và thực hiện nghiêm quy chế làm việc của các cấp uỷ, nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng; chấp hành nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ, chế độ tự phê bình và phê bình, đấu tranh kiên quyết với các biểu hiện tiêu cực. Thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ và các mặt công tác xây dựng Đảng.

 6. Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp Đảng đối với các đoàn thể; tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng tập trung cho cơ sở, xác định rõ các nhiệm vụ trọng tâm, rõ công việc và rõ mô hình; bám sát vào sự chỉ đạo của ngành dọc cấp trên và Ban Thường vụ Đảng ủy Khối. Đặc biệt quan tâm đến việc chỉ đạo tổ chức Đại hội của các đoàn thể.

7. Chỉ đạo và tổ chức việc đón Tết Nguyên đán Đinh Dậu năm 2017 thiết thực, vui tươi, lành mạnh, văn minh, an toàn và tiết kiệm. Tổ chức các hoạt động sôi nổi mừng Xuân gắn với kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2017); kỷ niệm 65 năm ngày thành lập Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh Hải Dương (15/02/1952-15/02/2017. Quan tâm thực hiện chính sách đền ơn đáp nghĩa đối với gia đình chính sách, những người có công với cách mạng; hỗ trợ, chăm lo người nghèo, hoàn cảnh khó khăn có điều kiện đón tết vui xuân trong không khí ấm áp nghĩa tình, vận động người thân và gia đình nghiêm chấp hành văn hóa khi tham gia giao thông, xây dựng cơ quan, gia đình văn hóa. Tổ chức tốt việc tuyên truyền, trang trí khánh tiết tại cơ quan, đơn vị; giữ gìn vệ sinh môi trường trước và sau Tết Nguyên đán.

                                                                                                                     
Các tin mới hơn
Các tin cũ hơn
Thông báo - mời họp
07-8-2014: Đề nghị các chi, đảng ủy cơ sở cử cán bộ đến Ban Tuyên giáo Đảng ủy nhận tài liệu học tập Nghị quyết TW 9 (khóa XI) theo số lượng đăng ký.
7h30' ngày 17/02/2017: Hội nghị cán bộ công chức, người lao động năm 2017 tại phòng họp tầng 3 ĐUK
Lịch công tác
Văn bản mới ban hành
Liên Kết Website
Số Lượt Truy Cập
2349976