Trang chủ Sơ đồ web Liên hệ
Chào đón lễ công bố quyết định công nhận thành phố Hải Dương mở rộng đạt tiêu trí đô thị loại 1
Skip navigation links
Trang chủ
Giới thiệu chung
CƠ CẤU TỔ CHỨC
Các cơ sở Đảng trực thuộc
Các đoàn thể trực thuộc
Hoạt động cấp ủy Đảng
Sự kiện
Thông tin lý luận
Hướng dẫn nghiệp vụ
Văn bản
Văn hóa - Giải trí
65 năm xây dựng và trưởng thành
Hướng dẫn thực hiện một số nội dung về công tác đảng viên
 

Để giúp các tổ chức cơ sở đảng trong toàn Đảng bộ thực hiện tốt các quy định, hướng dẫn thi hành Điều lệ Đảng về công tác đảng viên, trên cơ sở hướng dẫn của Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Tổ chức Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đề nghị các Chi, Đảng bộ cơ sở trong toàn Đảng bộ Khối lưu ý một số nội dung về công tác đảng viên như sau:

1.Về việc ghi ngày vào Đảng của đảng viên:

 Điều 5 Điều lệ Đảng (khóa XI) quy định: “Đảng viên đã được công nhận chính thức thì tuổi đảng của đảng viên tính từ ngày nghỉ trong quyết định kết nạp”; điểm 5.3 hướng dẫn số 01-HD/TW “Hướng dẫn một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng” ngày 5/01/2012 của Ban Bí thư Trung ương hướng dẫn: “tuổi đảng của đảng viên được tính từ ngày cấp có thẩm quyền ký quyết định kết nạp đảng viên”. Do vậy, khi ghi vào hồ sơ lý lịch đảng viên, thẻ đảng viên, phiếu đảng viên…ngày vào Đảng của đảng viên thống nhất lấy ngày cấp có thẩm quyền ký quyết định kết nạp đảng viên. Còn ngày chi bộ tổ chức lễ kết nạp đảng viên vào Đảng chỉ được coi là ngày bắt đầu tính thời gian dự bị (12 tháng) của đảng viên chứ không phải là ngày vào Đảng của đảng viên.

2. Về xét, kết nạp đảng viên:

 Đối với người lao động đang làm hợp đồng có thời hạn (dưới 12 tháng) tại các cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp đã có tổ chức đảng:

- Tổ chức đảng nơi người lao động đang cư trú, có thẩm quyền xem xét, đề nghị kết nạp.

- Trước khi làm thủ tục xét, ra nghị quyết đề nghị kết nạp, các chi bộ (nơi có người xin vào Đảng) liên hệ, xin ý kiến nhận xét (bằng văn bản) của các cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp (nơi người xin vào Đảng đang làm hợp đồng) về phẩm chất đạo đức, năng lực công tác; việc thực hiện các nội quy, quy định của cơ quan, chấp hành các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước…của người xin vào Đảng.

 

                                                                 HUU QUANG

Các tin mới hơn
Các tin cũ hơn
Thông báo - mời họp
07-8-2014: Đề nghị các chi, đảng ủy cơ sở cử cán bộ đến Ban Tuyên giáo Đảng ủy nhận tài liệu học tập Nghị quyết TW 9 (khóa XI) theo số lượng đăng ký.
7h30' ngày 17/02/2017: Hội nghị cán bộ công chức, người lao động năm 2017 tại phòng họp tầng 3 ĐUK
Lịch công tác
Văn bản mới ban hành
Liên Kết Website
Số Lượt Truy Cập
2384062