Trang chủ Sơ đồ web Liên hệ
Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh!
Skip navigation links
Trang chủ
Giới thiệu chung
Cơ cấu tổ chức
Các cơ sở Đảng trực thuộc
Các đoàn thể trực thuộc
Hoạt động cấp ủy Đảng
Sự kiện
Thông tin lý luận
Hướng dẫn nghiệp vụ
Văn bản
Văn hóa - Giải trí
65 năm xây dựng và trưởng thành
Chương trình kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ 2010 - 2015 
 

- Căn cứ Điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam.

- Căn cứ chương trình công tác kiểm tra, giám sát của Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ nhiệm kỳ 2010-2015.

- Căn cứ phương hướng, nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ 2010-2015 của Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh và sự chỉ đạo của Ban Thuờng vụ Đảng uỷ.

Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ xây dựng chương trình công tác kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ 2010-2015 như sau:

I- THỰC HIỆN NHIỆM VỤ ĐIỀU LỆ ĐẢNG QUY ĐỊNH.

1. Công tác kiểm tra, giám sát năm 2011.

1.1 Về thực hiện công tác kiểm tra:

- Kiểm tra ít nhất 01 tổ chức đảng và 01 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm.

- Kiểm tra việc lãnh đạo, thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và việc thu nộp, sử dụng đảng phí tại 02 Đảng uỷ, 02 chi bộ và 02 UBKT đảng uỷ cơ sở.

- Kiểm tra việc thi hành kỷ luật trong đảng tại 02 tổ chức đảng.

- Giải quyết kịp thời các đơn tố cáo, khiếu nại đối với tổ chức đảng và đảng viên thuộc thẩm quyền.

1.2 Về thực hiện công tác giám sát:

- Giám sát tổ chức đảng: UBKT giám sát tại 03 đảng uỷ về thực hiện việc xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát năm 2011 và chương trình kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ 2010-2015.

- Giám sát đảng viên: UBKT giám sát 03 đông chí bí thư cấp uỷ cơ sở về thực hiện nguyên tắc sinh hoạt đảng.

2. Công tác kiểm tra, giám sát năm 2012.

2.1 Về thực hiện công tác kiểm tra:

- Kiểm tra ít nhất 01 tổ chức đảng và 01 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm.

- Kiểm tra việc lãnh đạo, thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và việc thu nộp, sử dụng đảng phí tại 05 Đảng uỷ, 05 chi bộ và 05 UBKT đảng uỷ cơ sở.

- Giải quyết kịp thời các đơn tố cáo, khiếu nại đối với tổ chức đảng và đảng viên thuộc thẩm quyền.

- Kiểm tra đột xuất từ 1-2 tổ chức đảng về thi hành kỷ luật trong đảng.

2.2 Về thực hiện công tác giám sát:

- Giám sát tổ chức đảng: UBKT giám sát tại 05 đảng uỷ về thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát trong năm.

3. Công tác kiểm tra, giám sát năm 2013.

3.1 Về thực hiện công tác kiểm tra:

- Kiểm tra ít nhất 01 tổ chức đảng và 01 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm.

- Kiểm tra việc lãnh đạo, thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và việc thu nộp, sử dụng đảng phí tại 04 Đảng uỷ, 04 chi bộ và 04 UBKT đảng uỷ cơ sở.

- Kiểm tra đột xuất việc thi hành kỷ luật trong đảng từ 01 tổ chức đảng trở lên.

- Giải quyết kịp thời các đơn tố cáo, khiếu nại đối với tổ chức đảng và đảng viên thuộc thẩm quyền.

3.2 Về thực hiện công tác giám sát:

- Giám sát tổ chức đảng: UBKT giám sát tại 04 UBKT Đảng uỷ về thực hiện Quy chế làm việc và thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát trong năm.

4. Công tác kiểm tra, giám sát năm 2014.

4.1 Về thực hiện công tác kiểm tra:

- Kiểm tra ít nhất 01 tổ chức đảng và 01 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm.

- Kiểm tra việc lãnh đạo, thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và việc thu nộp, sử dụng đảng phí tại 06 Đảng uỷ, 06 chi bộ và 06 UBKT đảng uỷ cơ sở.

- Kiểm tra việc thi hành kỷ luật trong (nếu có)

- Giải quyết kịp thời các đơn tố cáo, khiếu nại đối với tổ chức đảng và đảng viên thuộc thẩm quyền.

4.2 Về thực hiện công tác giám sát:

- Giám sát tổ chức đảng: UBKT giám sát tại 10 cấp uỷ, chi bộ và 05 UBKT về triển khai thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ 2010-2015.

- Giám sát đảng viên: UBKT giám sát 05 đồng chí chủ nhiệm UBKT cơ sở về thực hiện nhiệm vụ cấp uỷ.

5. Công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu  năm 2015.

5.1 Về thực hiện công tác kiểm tra:

- Kiểm tra việc lãnh đạo, thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và việc thu nộp, sử dụng đảng phí tại 04 Đảng uỷ, 04 chi bộ và 04 UBKT đảng uỷ cơ sở.

- Kịp thời Kiểm tra các tổ chức đảng có thi hành kỷ luật đối với tổ chức đảng và đảng viên

- Giải quyết kịp thời các đơn tố cáo, khiếu nại đối với tổ chức đảng và đảng viên thuộc thẩm quyền.

5.2 Về thực hiện công tác giám sát:

- Giám sát tổ chức đảng: UBKT giám sát tại 01 đảng uỷ về thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ 2010-2015.

II- THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CẤP UỶ GIAO

- Phối hợp với các Ban Tuyên giáo, Văn phòng cấp uỷ Triển khai quán triệt Điều lệ Đảng khoá XI và các quy định của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng và tổ chức tập huấn nghiệp vụ về công tác kiểm tra, giám sát cho đội ngũ cấp uỷ viên và cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát của các chi, đảng bộ cơ sở.

- Xây dựng Quy chế làm việc của Uỷ ban kiểm tra Đảng uỷ khoá VII; hướng dẫn các cấp uỷ cơ sở xây dựng Quy chế làm việc của UBKT.

- Kịp thời kiện toàn Uỷ ban kiểm tra đảng uỷ cơ sở khi có biến động về tổ chức.

- Giúp Ban Thường vụ Đảng uỷ triển khai thực hiện nghiêm túc, có chất lượng các cuộc kiểm tra, giám sát theo chương trình kiểm tra, giám sát của cấp uỷ và UBKT cấp trên.

- Hàng năm chủ động giúp cấp uỷ xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát và đôn đốc việc triển khai thực hiện đảm bảo đúng thời gian.

- Tham mưu với Ban thường vụ Đảng uỷ tổ chức kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống ngành kiểm tra Đảng (16/10/2013).

III. XÂY DỰNG NGÀNH:

- Tập thể cán bộ đảng viên cơ quan UBKT Đảng uỷ tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua do Đảng uỷ khối CCQ tỉnh và ủy ban Kiểm tra Tỉnh uỷ phát động.

-  Hàng năm chủ động ra soát các tổ chức đảng và cá nhân đảng viên có thành tích tiêu  biểu trong việc thực hiện nhiệm vụ công tác Kiểm tra, giám sát của Đảng để đề nghị cấp trên khen thưởng.

 

Nơi nhận:

- UBKTTU. (báo cáo)

- BTVĐU. (báo cáo)

- Các Chi,ĐU cơ sở (thực hiện)

- Các đ/c UVUBKT. (Thực hiện)

- Lưu

T/M UỶ BAN KIỂM TRA

CHỦ NHIỆM

 

 

 

 

Lê Văn Tạo

Các tin mới hơn
Các tin cũ hơn
Thông báo - mời họp
07-8-2014: Đề nghị các chi, đảng ủy cơ sở cử cán bộ đến Ban Tuyên giáo Đảng ủy nhận tài liệu học tập Nghị quyết TW 9 (khóa XI) theo số lượng đăng ký.
7h30' ngày 17/02/2017: Hội nghị cán bộ công chức, người lao động năm 2017 tại phòng họp tầng 3 ĐUK
Lịch công tác
Văn bản mới ban hành
Liên Kết Website
Số Lượt Truy Cập
2425897