Trang chủ Sơ đồ web Liên hệ
Chào đón lễ công bố quyết định công nhận thành phố Hải Dương mở rộng đạt tiêu trí đô thị loại 1
Skip navigation links
Trang chủ
Giới thiệu chung
CƠ CẤU TỔ CHỨC
Các cơ sở Đảng trực thuộc
Các đoàn thể trực thuộc
Hoạt động cấp ủy Đảng
Sự kiện
Thông tin lý luận
Hướng dẫn nghiệp vụ
Văn bản
Văn hóa - Giải trí
65 năm xây dựng và trưởng thành
Bộ phận giúp việc chỉ thị 03, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh hướng dẫn học tập các chuyên đề năm 2014
 

Căn cứ Hướng dẫn số 94-HD/BPGV, của Bộ phận giúp việc Chỉ thị 03 Tỉnh ủy Hải Dương, Bộ phận giúp việc đã ban hành hướng dẫn các chi, đảng bộ cơ sở tổ chức quán triệt chuyên đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm” năm 2014.

Mục đích học tập các chuyên đề năm 2014 là nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức và tổ chức thực hiện làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách của Bác trong cán bộ, đảng viên và nhân dân; thúc đẩy việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đưa nội dung học tập và làm theo tấm gương của Bác trở thành nền nếp, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị, tổ chức đảng và mỗi cán bộ, đảng viên.

Trong học tập, quán triệt, chú ý liên hệ các biểu hiện cụ thể trong công tác và sinh hoạt như: Sự tận tụy, tâm huyết, trách nhiệm; chống quan liêu, mệnh lệnh, chủ quan; chống các biểu hiện cục bộ, lợi ích nhóm, lợi dụng chức trách, quyền hạn, các bệnh: tham lam, lười biếng, kiêu ngạo, háo danh, tỵ nạnh, xu nịnh, a dua, kéo bè kéo cánh, nói một đằng làm một nẻo, nói và hứa mà không làm; xây dựng lối sống thẳng thắn, trung thực; bảo vệ đường lối, quan điểm của Đảng; tôn trọng, thực hiện nghiêm chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Từng chi bộ tổ chức thảo luận để xây dựng kế hoạch, đề ra các giải pháp học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm, chú ý tính liên tục, kế thừa các giải pháp đã xây dựng và thực hiện từ trước tới nay.

Cấp ủy phối hợp với thủ trưởng cơ quan, đơn vị lựa chọn vấn đề còn tồn tại, hạn chế có liên quan đến nội dung của chuyên đề để tập trung giải quyết dứt điểm, gắn với kế hoạch thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI). Trong các buổi sinh hoạt chi bộ, đoàn thể, các cơ quan, đơn vị, các đồng chí đứng đầu cấp ủy, đứng đầu cơ quan, đơn vị chỉ đạo và chuẩn bị nội dung liên quan đến chủ đề; tổ chức thảo luận, liên hệ cho từng cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên ở mỗi cơ quan, đơn vị.

Sau học tập, nghiên cứu, mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức liên hệ bản thân và đề ra phương hướng phấn đấu làm theo Bác. Việc tổ chức học tập tùy theo điều kiện từng Chi đảng bộ cơ sở cơ quan, đơn vị, phải bảo đảm thiết thực, hiệu quả, không gây lãng phí.

Tài liệu học tập do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Cơ quan thường trực thực hiện Chỉ thị 03 –CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) biên tập và phát hành.

                                         

                                                            X.H

                                                    Ban Tuyên giáo

Các tin mới hơn
Các tin cũ hơn
Thông báo - mời họp
07-8-2014: Đề nghị các chi, đảng ủy cơ sở cử cán bộ đến Ban Tuyên giáo Đảng ủy nhận tài liệu học tập Nghị quyết TW 9 (khóa XI) theo số lượng đăng ký.
7h30' ngày 17/02/2017: Hội nghị cán bộ công chức, người lao động năm 2017 tại phòng họp tầng 3 ĐUK
Lịch công tác
Văn bản mới ban hành
Liên Kết Website
Số Lượt Truy Cập
2384074