Trang chủ Sơ đồ web Liên hệ
Chào đón lễ công bố quyết định công nhận thành phố Hải Dương mở rộng đạt tiêu trí đô thị loại 1
Skip navigation links
Trang chủ
Giới thiệu chung
CƠ CẤU TỔ CHỨC
Các cơ sở Đảng trực thuộc
Các đoàn thể trực thuộc
Hoạt động cấp ủy Đảng
Sự kiện
Thông tin lý luận
Hướng dẫn nghiệp vụ
Văn bản
Văn hóa - Giải trí
65 năm xây dựng và trưởng thành
Một số kết quả chủ yếu qua cuộc giám sát chuyên đề
 

Thực hiện Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2016, vừa qua, Đoàn giám sát của Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh đã tiến hành cuộc giám sát chuyên đề đối với 05 đồng chí bí thư đảng ủy, chi bộ cơ sở về nội dung “Chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, chế độ công tác, thực hiện dân chủ trong Đảng, giữ gìn đoàn kết nội bộ”. Kết quả giám sát cho thấy, nhìn chung các đồng chí bí thư đảng ủy, chi bộ cơ sở đã phát huy được vai trò của người đứng đầu cấp ủy, chi bộ trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, tham gia xây dựng và ban hành Quy chế làm việc của đảng ủy, chi bộ nhiệm kỳ 2015- 2020; cùng với tập thể cấp ủy tiến hành phân công nhiệm vụ cụ thể, phù hợp với sở trường của từng đồng chí cấp ủy viên; kịp thời chỉ đạo xây dựng và thống nhất trong cấp ủy ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy cơ sở; chấp hành nghiêm Quy chế làm việc của cấp ủy, chi bộ; hoạt động của cấp ủy, đảng bộ, chi bộ, cơ quan các đoàn thể đều được các đồng chí bí thư đưa ra thảo luận, thống nhất với lãnh đạo, thủ trưởng cơ quan để phối hợp lãnh đạo thực hiện theo đúng quy chế, quy định, đảm bảo dân chủ, công khai, minh bạch trong các hoạt động; quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát của cấp uỷ, chi bộ và chỉ đạo UBKT Đảng uỷ, các chi bộ trực thuộc xây dựng và thực hiện chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng; duy trì chế độ họp cấp ủy, chi bộ hàng tháng cơ bản đảm bảo thời gian, nội dung các cuộc họp được chuẩn bị khá chu đáo; luôn ý thức và thực hiện nghiêm túc việc xây dựng và giữ gìn đoàn kết nội bộ thông qua việc thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, gắn chế độ tập thể lãnh đạo với cá nhân phụ trách qua đó tạo nên sự tập trung, thống nhất cao trong tập thể cấp ủy, chi bộ, cơ quan.

          Thông qua cuộc giám sát chuyên đề này, Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh yêu cầu các tổ chức cơ sở đảng trong toàn Đảng bộ, nhất là các đồng chí bí thư đảng ủy, chi bộ cơ sở tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện tốt một số nội dung chủ yếu sau:

1. Rà soát nội dung Quy chế làm việc của Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, chi bộ cơ sở nhiệm kỳ 2015- 2020 đảm bảo đủ nội dung, đúng thẩm quyền, thể thức theo quy định; thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt các Quy chế làm việc.

2. Chấp hành và thể hiện rõ nguyên tắc tập trung dân chủ trong các hoạt động của Đảng.

3. Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy, chi bộ; chỉ đạo nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ định kỳ và sinh hoạt chi bộ theo hướng chuyên đề và việc học tập các chuyên đề về tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

4. Quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy định, trong đó chú trọng thực hiện nhiệm vụ giám sát thường xuyên, kiểm tra định kì, giám sát chuyên đề đối với đảng viên giữ chức vụ lãnh đạo và các đồng chí bí thư chi bộ, cấp ủy viên.

5. Thường xuyên củng cố, xây dựng và giữ gìn mối đoàn kết nội bộ.

                                                                                                Hồng Quân
Các tin mới hơn
Các tin cũ hơn
Thông báo - mời họp
07-8-2014: Đề nghị các chi, đảng ủy cơ sở cử cán bộ đến Ban Tuyên giáo Đảng ủy nhận tài liệu học tập Nghị quyết TW 9 (khóa XI) theo số lượng đăng ký.
7h30' ngày 17/02/2017: Hội nghị cán bộ công chức, người lao động năm 2017 tại phòng họp tầng 3 ĐUK
Lịch công tác
Văn bản mới ban hành
Liên Kết Website
Số Lượt Truy Cập
2420257