Trang chủ Sơ đồ web Liên hệ
Chào đón lễ công bố quyết định công nhận thành phố Hải Dương mở rộng đạt tiêu trí đô thị loại 1
Skip navigation links
Trang chủ
Giới thiệu chung
CƠ CẤU TỔ CHỨC
Các cơ sở Đảng trực thuộc
Các đoàn thể trực thuộc
Hoạt động cấp ủy Đảng
Sự kiện
Thông tin lý luận
Hướng dẫn nghiệp vụ
Văn bản
Văn hóa - Giải trí
65 năm xây dựng và trưởng thành
Kết quả 3 năm thực hiện Quy định 181-QĐ/TW của Trung ương về xử lý kỷ luật đảng viên tại Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh
 

          Sau khi triển khai và thực hiện Quy định 181-QĐ/TW về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, nhận thức của các cấp ủy đảng và đảng viên trong Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh đã được nâng lên; trách nhiệm của các cấp ủy trong việc kiểm tra, giám sát, quản lý, giáo dục đảng viên gương mẫu chấp hành Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, chỉ thị, nghị quyết của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước được tăng cường.

Kết quả, sau 3 năm các cấp ủy, tổ chức đảng có thẩm quyền trong Đảng bộ Khối đã xem xét, xử lý kỷ luật 33 đảng viên theo quy định 181, trong đó khiển trách 23 đồng chí, khai trừ 03 đồng chí; cảnh cáo 06 đồng chí. Nội dung vi phạm phải xem xét, kỷ luật chủ yếu là vi phạm chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình do sinh con thứ 3; một số vi phạm nguyên tắc quản lý tài chính, vi phạm trong thực hiện nhiệm vụ được giao; đặc biệt có 03 đồng chí vi phạm pháp luật bị xử lý hình sự. Nguyên nhân của vi phạm được các cấp ủy xác định là do những mặt trái của cơ chế thị trường, cũng như tư tưởng trọng nam khinh nữ vẫn ăn sâu trong tiềm thức của một bộ phận người dân Việt Nam, đã phần nào ảnh hưởng và có sự tác động đến ý thức chấp hành các chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước trong đội ngũ cán bộ, đảng viên thuộc Đảng bộ Khối.

Các tổ chức đảng có thẩm quyền đã thực hiện việc xem xét, xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm đảm bảo đúng quy trình quy định; có sự phối hợp, kết hợp giữa tổ chức đảng có liên quan và các cơ quan bảo vệ pháp luật; xử lý đồng bộ giữa kỷ luật Đảng và kỷ luật hành chính. Về cơ bản các tổ chức đảng và đảng viên đều tự giác, chấp hành nghiêm chỉnh quyết định kỷ luật của tổ chức đảng có thẩm quyền, không có biểu hiện lệch lạc trong việc thi hành kỷ luật của Đảng.

Trong thời gian tới, các cấp ủy, tổ chức đảng, Ủy ban Kiểm tra hai cấp trong Đảng bộ Khối và người đứng đầu cấp ủy, UBKT cần tiếp tục nâng cao  nhận thức đầy đủ, đúng đắn về vai trò, vị trí, tầm quan trọng và có trách nhiệm đối với công tác thi hành kỷ luật đảng, tổ chức thực hiện nghiêm túc, đảm bảo đúng quy trình, nguyên tắc để công tác thi hành kỷ luật Đảng đạt hiệu quả tốt.

                                                                               P.T

Các tin mới hơn
Các tin cũ hơn
Thông báo - mời họp
07-8-2014: Đề nghị các chi, đảng ủy cơ sở cử cán bộ đến Ban Tuyên giáo Đảng ủy nhận tài liệu học tập Nghị quyết TW 9 (khóa XI) theo số lượng đăng ký.
7h30' ngày 17/02/2017: Hội nghị cán bộ công chức, người lao động năm 2017 tại phòng họp tầng 3 ĐUK
Lịch công tác
Văn bản mới ban hành
Liên Kết Website
Số Lượt Truy Cập
2384055