Trang chủ Sơ đồ web Liên hệ
Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh!
Skip navigation links
Trang chủ
Giới thiệu chung
Cơ cấu tổ chức
Các cơ sở Đảng trực thuộc
Các đoàn thể trực thuộc
Hoạt động cấp ủy Đảng
Sự kiện
Thông tin lý luận
Hướng dẫn nghiệp vụ
Văn bản
Văn hóa - Giải trí
65 năm xây dựng và trưởng thành
Kỷ niệm 10 năm ngày thành lập Hội CCB Khối các cơ quan tỉnh (10/6/2008-10/6/2018) 
           Thực hiện Chỉ thị số 487/TTg, ngày 03 tháng 7 năm 1997 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Hội Cựu chiến binh trong cơ quan hành chính, sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước.  Xuất phát từ tình hình thực tế trong Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh, ngày 10/6/2008 Hội CCB Khối các cơ quan tỉnh được thành lập, đánh dấu sự ra đời trong các cơ quan, đơn vị thuộc Khối các cơ quan tỉnh, một đoàn thể chính trị xã hội, thành viên của MTTQ Việt Nam, một tổ chức trong hệ thống chính trị do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, hoạt động theo đường lối, chủ trương của Đảng, Hiến pháp, pháp luật của Nhà nước và Điều lệ Hội CCB Việt Nam và chỉ định Ban chấp hành lâm thời gồm 7 đồng chí.

Với 35 cơ quan, đơn vị đủ điều kiện thành lập Hội với số lượng Cựu chiến binh 1.158 đồng chí, trong đó 8 cơ quan, đơn vị được tổ chức thành lập Hội Cựu chiến binh đang trực thuộc Ban chấp hành Hội Cựu chiến binh tỉnh Hải Dương.

Căn cứ vào quy định Điều lệ Hội CCB Việt Nam và để tiếp tục hoàn thiện về cơ cấu tổ chức hoạt động Hội; tháng 8/2009 Hội CCB Khối đã tiến hành tổ chức Đại hội lần thứ nhất nhiệm kỳ 2009-2014 bầu 15 đồng chí ủy viên BCH (trong đó có 5 đ/c trong Ban thường vụ). Thực hiện quyết định số 245-QĐ/TU ngày 17/6/2011 của Ban thường vụ Tỉnh ủy  điều chuyển một số tổ chức Đảng trong các loại hình doanh nghiệp thuộc Đảng bộ các Sở, ngành trực thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh, về Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh. Do vậy Ban Thường vụ Hội CCB Khối các cơ quan tỉnh đã tiến hành bàn giao 4 tổ chức Hội cơ sở, 15 chi hội với 179 đ/c cán bộ hội viên.

 Năm 2012, theo sự chỉ đạo của TW Hội CCB Việt nam thống nhất trong toàn quốc, các cấp Hội tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2012-2017. Theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh và Thường trực Hội CCB tỉnh. Hội CCB Khối đã tiến hành Đại hội lần thứ II, bầu BCH gồm 15 đồng chí ủy viên (trong có 5 đ/c trong Ban Thường vụ)

 Tháng 7 /2017 Đại hội đại biểu Hội CCB Khối các cơ quan tỉnh tổ chức lần thứ III, nhiệm kỳ 2017-2022, bầu BCH gồm 15 đ/c (trong đó có 5 đ/c trong Ban Thường vụ ).

Quá trình  thành lập và hoạt động của Hội CCB Khối các cơ quan tỉnh có nhiều thuận lợi cơ bản đó là: Hội viên hội cựu chiến binh các cơ sở trong Khối bao gồm các đồng chí có phẩm chất đạo đức tốt, qua nhiều thế hệ (đã từng tham gia kháng chiến chống Mỹ; bảo vệ biên giới tây nam, biên giới phía Bắc; quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự tại ngũ được khen thuởng trong quân đội...) nay chuyển ngành đang công tác tại các cơ quan, đơn vị trong Khối. Tỷ lệ Đảng viên là cựu chiến binh khá cao (chiếm 96,7%), nhiều đồng chí giữ trọng trách là cán bộ lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các đồng chí Giám đốc, Phó giám đốc, Trưởng, Phó phòng các Sở ngành có trình độ chuyên môn nghiệp vụ tốt, luôn giữ vững phát huy bản chất, truyền thống "Bộ đội cụ Hồ" luôn gương mẫu đi đầu, hoàn thành tốt nhiệm vụ đuợc tổ chức Đảng, chính quyền cơ quan, đơn vị giao cho.

Sau 10 năm thành lập, trải qua 3 kỳ Đại hội; Hội CCB các cấp  luôn coi trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng nhằm tuyên truyền cho cán bộ, hội viên xây dựng lập trường quan điểm vững vàng giữ gìn và phát huy bản chất truyền thống "Bộ đội cụ Hồ" trong mọi lúc, mọi nơi, kiên quyết đấu tranh chống các quan điểm sai trái, các hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, nói và làm theo chỉ thị, Nghị quyết của Đảng.

Các cấp Hội luôn xác định việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của cơ quan đơn vị là nhiệm vụ hàng đầu, là thực hiện tiêu chuẩn xây dựng “Tổ chức Hội TSVM”, hội viên đạt danh hiệu “CCB gương mẫu”. Từ đó Hội đã chủ động xây dựng kế hoạch, báo cáo cấp ủy cơ sở vận động cán bộ hội viên CCB tích cực tham gia học tập Chỉ thị số 03-CT/TW và chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ chính trị, Nghị quyết của Ban chấp hành TW Đảng các Khóa X, XI, XII, tích cực học tập các chuyên đề về “ Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, luôn chấp hành nghiêm nguyên tắc “Tập trung dân chủ”.

 Qua học tập cán bộ, hội viên nâng cao về nhận thức và thực sự chuyển biến bằng những việc làm cụ thể như: tham gia thực hiện quy chế dân chủ, cải cách thủ tục hành chính, tham mưu đúng, trúng cho cấp ủy, thủ trưởng cơ quan; tham gia vào nhiều đề án, có nhiều sáng kiến cải tiến được cấp Bộ, ngành đánh giá cao mang lại hiệu quả trong đời sống nhất là thực hiện chế độ “Một cửa”. Cán bộ hội viên luôn nêu cao ý thức tổ chức kỷ luật, chấp hành nghiêm quy chế cơ quan, làm việc và dự hội nghị đúng giờ, tiết kiệm trong mua sắm, sử dụng, bảo quản giữ gìn tài sản công tốt hơn.

 Công tác xây dựng tổ chức Hội được các cấp quan tâm, nhất là xây dựng kế hoạch, hướng dẫn các quy định về tổ chức hoạt động, Tiếp tục truyên truyền vận động hội viên có đủ tiêu chuẩn để kết nạp vào Hội, trong đó chú trọng củng cố, nâng cao chất lơuợng và hiệu quả hoạt động của các tổ chức Hội; thường xuyên bám sát vào nhiệm vụ chính trị, và điều kiện thực tế của các cơ quan đơn vị để xây dựng quy quy chế hoạt động, quy chế chi tiêu, thăm hỏi ốm đau nội bộ…. Khi có thay đổi về biên chế tổ chức cán bộ Hội thay đổi, các cấp đã chủ động tham mưu báo cáo với cấp ủy đề nghị thay thế; Ngoài việc chuyển giao 179 đồng chí cán bộ hội viên cho Hội Cựu chiến binh Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh thuộc: Hội CCB Công ty Điện lực Hải Dương, Hội CCB Công ty Xổ số kiến thiết tỉnh, Hội CCB Bưu Điện tỉnh, Hội CCB Viễn thông tỉnh và 15 chi hội thuộc các Ngân hàng thương mại. Trong 10 năm qua đã giải thể 2 tổ chức Hội không đủ số lượng hội viên để duy trì hoạt động (Hội CCB Viện Kiển sát nhân dân tỉnh, Hội CCB Trường Cao đẳng Hải Dương); Đã đề nghị các cấp chỉ định bổ sung thay thế 29 đồng chí Chủ tich bộ Hội (Hội CCB Khối 01 đ/c, cơ sở 28 đ/c), Phó chủ tịch Hội 28 đ/c ( trong đó Hội CCB Khối 01 đ/c, cơ sở 27 đ/c).

Với trách nhiệm và tình cảm của thế hệ đi trơuớc, Hội cựu chiến binh các cấp trong Khối đã tích cực phối hợp với các tổ chức đoàn thể trong cơ quan đơn vị, tăng cường giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ, xây dựng tổ chức đoàn thanh với nhiều hình thức phong phú, thiết thực như: giao lưu thể thao, văn hóa văn nghệ nhân các ngày lễ lớn với các chủ đề như: “Đảng trong trái tim tôi” “Đối thoại Tháng Ba” “ Giai điệu Tháng 5”  kể truyện truyền thống, nêu gương người tốt, việc tốt, tổ chức giao lưu, tọa đàm "Cựu chiến binh nghe Thanh niên nói, Cựu chiến nói cho thanh niên nghe", lồng ghép việc giáo dục truyền thống với các cuộc vận động của Đoàn Thanh niên, các phong trào của cơ quan, đơn vị, phát hiện bồi duỡng những đoàn viên ưu tú kết nạp vào Đảng CS Việt Nam.

Ngoài ra Hội CCB các cấp còn quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên và thực hiện chính sách hậu phương Quân đội. Với đặc điểm Hội CCB trong Khối các cơ quan tỉnh là đơn vị hành chính sự nghiệp, nguồn thu để có kinh phí hoạt động công tác Hội có khó khăn. Do vậy sự quan tâm tạo điều kiện của cấp ủy, Thủ trưởng cơ quan giữ vai trò rất quan trọng; nhiều Hội đã chủ động bàn bạc, thống nhất xây dựng quỹ Hội bằng nhiều hình thức như: vận động­ hội viên đóng góp, lãnh đạo cơ quan, đơn vị ủng hộ, giúp đỡ, tổ chức lao động gây quỹ…đến nay 35 tổ chức Hội đều xây dựng được quỹ với số tiền trên 180 triệu đồng, bình quân trên 350.000 đồng/hội viên.

Trong 10 năm qua, các Hội CCB cơ sở đã phối hợp với  các đoàn thể trong cơ quan, đơn vị phụng dưỡng Mẹ VN anh hùng, thăm hỏi các gia đình chính sách với số tiền hơn 827 triệu đồng; Tích cực hưởng ứng phong trào như: “Tấm lưới nghĩa tình”, “ủng hộ ngư dân bị hạn hán và xâm nhập mặn ở đồng bằng sông Cửu Long và Miền Trung Tây nguyên”, ủng hộ đồng bào bị thiên tai bão lụt, ủng hộ quỹ “ Nạn nhân bị nhiễm chất độc màu da cam’’, “Quỹ Vì người nghèo”.. với số tiền hàng trăm triệu đồng; Hàng năm phối hợp với cơ quan chuyên môn và Đoàn Thanh niên, tổ chức khám chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho hàng trăm đối tượng chính sách trong các dịp lễ, Tết nguyên đán, ngày thương binh liệt sỹ ( 27/7)…

Quan tâm đến đời sống tinh thần cho cán bộ hội viên cũng là những tiêu chí đặt ra ở Hội CCB các cấp: Ban Thường vụ Hội CCB Khối đã tổ chức cho BCH Hội đi thăm Hang Pắc Bó (Cao Bằng); Tổ chức cho các đồng chí Chủ tịch Hội cơ sở đi thăm, giao lưu, tặng quà tại Đảo Cô Tô (Quảng Ninh). Nhiều Hội CCB cơ sở đã chủ động tham mưu đề xuất và duơợc sự quan tâm của Thủ truơởng cơ quan tổ chức cho cán bộ, hội viên của Hội đi thăm lại chiến trường xưa như: Viếng nghĩa trang liệt sỹ Trưng Sơn, Thành Cổ Quảng Trị, Ngã Ba Đồng Lộc, viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Hang Pắc Bó (Cao Bằng), Lũng Cú (Hà giang); An toàn Khu, Truông Bồn, thăm tặng quà nơi biên giới hải đảo… nhằm ôn lại truyền thống hào hùng của dân tộc, của Quân đội. Đến nay đã có hơn 80% Hội CCB các cấp, tổ chức cho cán bộ hội viên đi thăm lại chiến trường xưa ( có Hội đã tổ chức từ 2 đến 6 lần).

Quá trình nỗ lực phấn đấu thực hiện phong trào thi đua xây dựng “Tổ chức Hội trong sạch vững mạnh” hội viên “CCB gương mẫu”của Hội CCB Khối các cơ quan tỉnh, 10 năm qua đã được các cấp khen thưởng, ghi nhận các tập thể cá nhân có nhiều thành tích điển hình như: Hội CCB Cục Dự trữ NN khu vực Hải Hưng hoạt động công tác Hội sôi nổi, toàn diện trên các mặt, đã 2 lần được TW Hội CCB Việt nam tặng Bằng khen. Hội CCB Sở Nông ngiệp & PTNT có phương pháp nắm, quản lý hội viên chặt chẽ hiệu quả; Hội CCB Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng UBND Tỉnh,Văn phòng HĐND Tỉnh, Hội CCB Sở Tư pháp, Hội CCB Sở Tài chính, Giao thông, Sở Nội vụ, Sở Lao động TB&XH, Thanh tra tỉnh tích cực cải cách thủ tục hành chính, chủ động tham mưu cho lãnh đạo, thủ trưởng cơ quan có văn bản chỉ đạo các cơ sở sát đúng; Hội CCB Sở Công Thương, Sở Văn hóa TT& Du lịch, Hội CCB Ban Bảo vệ CSSK Cán bộ tỉnh, Hội CCB Đài PTTruyền hình, Báo Hải dương có nhiều hoạt động giao lưu văn hóa, thể thao với các đoàn thể sôi nổi, thiết thực; Hội CCB cơ quan Hội CCB tỉnh, Hội CCB Sở Y Tế, Hội CCB Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Cục Thuế, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Sở Tài nguyên & Môi trường… quan tâm chăm lo đời sống cho cán bộ hội viên.

 Nhiều đồng chí cán bộ hội viên tuy nhiệm vụ công tác chuyên môn của cơ quan đơn vị rất áp lực, nhưng đã năng động nhiệt tình trách nhiệm, chịu khó học hỏi nâng cao trình độ công tác chuyên môn và tâm huyết với công tác Hội, có nhiều đồng chí tham gia các dự án, đề tài khoa học được cấp trên đánh giá cao như: Đ/c Vũ Văn Tân - Phó Chủ tịch Hội CCB Sở Khoa học & Công nghệ tích cực học tập, tham gia các đề tài sáng kiến, được TW Đoàn và Bộ KH & Công nghệ vinh danh “Tài năng trẻ KH Công nghệ” năm 2012. Đ/cVũ Văn Sơn - Phó Chủ tịch Hội CCB Sở Tài nguyên &MT, ngoài việc hoàn thành nhiệm vụ ở cơ quan và công tác Hội, đồng chí còn tích cực tham gia có hiệu quả mô hình phát triển kinh tế trang trại, nuôi cá lồng bè, nuôi vịt trời; Đồng chí Phạm Sỹ Hợi ( hội viên Hội CCB Sở Nông nghiệp &PTNT) không quản ngày đêm, nguy hiểm đến tính mạng của bản thân và gia đình, nhưng đồng chí đã tích cực cùng với đoàn công tác kiên quyết chống lại nạn khai thác cát trái quy định (Cát tặc) tại địa bàn Sông Thái bình (TP Hải Dương). Ngoài ra còn nhiều đồng chí cán bộ hội viên ở các Sở, ban ngành luôn làm tốt công tác dân vận, tích cực hưởng ứng phong trào  xây dựng nông thôn mới, phong trào toàn dân xây dựng đời sống văn hóa tại các khu dân cư, bảo đảm an toàn cho các cụm kho, bảo đảm an toàn trong các Lễ hội diễn ra …

Với những kết quả hoạt động, Hội CCB Khối các cơ quan tỉnh và các Hội trong khối đã được một số thành tích tiêu biểu:

- Năm 2009 : được Hội CCB tỉnh tặng Bằng khen

- Năm 2010, 2012. 2013, 2016, 2017 được TW Hội CCB Việt nam tặng Bằng khen.

- Năm 2011 được TW Hội CCB Việt Nam tặng cờ đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua.

- Năm 2014, 2015 được UBND tỉnh tặng Bằng khen.

Đối với Hội CCB các cơ sở trong Khối :

Trong 10 năm qua, đã có 9 tập thể Hội CCB cơ sở, 13 đồng chí cán bộ hội viên được TW Hội CCB Việt nam tặng Bằng khen ( trong đó Hội CCB Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hải Hưng được tặng Bằng khen lần thứ 2).

- Có 70 lượt Hội CCB cơ sở và 8 cá nhân được Hội CCB tỉnh tặng Bằng khen ( trong đó có 1 tổ chức  Hội CCB cơ sở 8 năm liền được tặng bằng khen, có 5 tổ chức  Hội CCB cơ sở 6 năm liền được tặng bằng khen, có 1 tổ chức  Hội CCB cơ sở 5 năm liền được tặng BK. )

 Ngoài ra có nhiều cán bộ hội viên là Đảng viên hàng năm, đều được bình xét là Đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, có nhiều đồng chí hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đạt danh hiệu lao động tiên tiến, chiến sỹ thi đua các cấp được cấp trên khen thưởng.

Trong những năm tới, với đặc thù là Hội Cựu chiến binh trong Khối các cơ quan tỉnh, số lượng hội viên ngày càng giảm, do các đồng chí cán bộ hội viên đến tuổi nghỉ chế độ hưu trí; trong đó nguồn bổ sung hội viên cho các Hội cơ sở rất ít, nguồn kinh phí trên cấp chưa đáp ứng nhu cầu cho hoạt động công tác Hội.

Để tiếp tục hoạt động tốt công tác Hội theo tinh thần Nghị quyết 09 của Bộ chính trị về "tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cựu chiến binh Việt Nam trong giai đoạn cách mạng mới”. Ban chấp hành Hội CCB Khối, mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, Thường trực Hội CCB Tỉnh, các cấp ủy cơ sở, cùng các ban ngành đoàn thể, các cơ quan đơn vị bạn, tiếp tục phối hợp hoạt động ngày càng hiệu quả.

 Đối với cán bộ hội viên CCB trong Khối, cần tiếp tục quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm chỉnh Nghị quyết của BCH TW Đảng, Nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ Khi các cơ quan tỉnh lần thứ VIII, Nghị quyết Đại hội lần thứ VI Hội cựu chiến binh tỉnh;

 Dù trên cương vị công tác nào, cũng gương mẫu đi đầu, thực hiện có hiệu quả, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị, xây dựng tổ chức Đảng Trong sạch vững mạnh, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện.

          Với khí thế thi đua sôi nổi, tiếp tục thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội Cựu chiến binh tỉnh lần thứ VI, Nghị quyết Đại hội Cựu chiến binh Khối các cơ quan tỉnh lần thứ III. Cán bộ, hội viên cựu chiến binh Khối các cơ quan tỉnh nguyện tiếp tục phát huy bản chất, truyền thống "Bộ đội cụ Hồ" “Trung thành, Đoàn kết, Gương mẫu, Đổi mới”, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ chính trị và nhiệm vụ công tác Hội, xứng đáng là chỗ dựa tin cậy của Đảng, trong các cơ quan đơn vị.
Các tin mới hơn
Các tin cũ hơn
Thông báo - mời họp
07-8-2014: Đề nghị các chi, đảng ủy cơ sở cử cán bộ đến Ban Tuyên giáo Đảng ủy nhận tài liệu học tập Nghị quyết TW 9 (khóa XI) theo số lượng đăng ký.
7h30' ngày 17/02/2017: Hội nghị cán bộ công chức, người lao động năm 2017 tại phòng họp tầng 3 ĐUK
Lịch công tác
Văn bản mới ban hành
Liên Kết Website
Số Lượt Truy Cập
2444867