Trang chủ Sơ đồ web Liên hệ
Chào đón lễ công bố quyết định công nhận thành phố Hải Dương mở rộng đạt tiêu trí đô thị loại 1
Skip navigation links
Trang chủ
Giới thiệu chung
CƠ CẤU TỔ CHỨC
Các cơ sở Đảng trực thuộc
Các đoàn thể trực thuộc
Hoạt động cấp ủy Đảng
Sự kiện
Thông tin lý luận
Hướng dẫn nghiệp vụ
Văn bản
Văn hóa - Giải trí
65 năm xây dựng và trưởng thành
Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh khai giảng Lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới 2017 (lớp II)

Thực hiện công tác giáo dục lý luận chính trị năm 2017, ngày 14/9/2017, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh tiến hành mở lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới năm 2017- Lớp 2. Đến dự và chỉ đạo khai giảng lớp học có đồng chí Nguyễn Văn Thông, Phó Trưởng ban TT Tuyên giáo Tỉnh ủy, đồng chí Đỗ Huy Nhất, Phó Giám đốc TT Thông tin công tác Tuyên giáo, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Đồng chí  Nguyễn Thị Thu Huyền Phó Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh, cùng các  đồng chí lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng, Văn phòng Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh. Tham dự lớp học có hơn 100 học viên là các quần chúng ưu tú đến từ 33 chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc .

IMG_20170914_074651 (Copy).jpg

Phát biểu chỉ đạo khai giảng lớp học, đồng chí Nguyễn Thị Thu Huyền, Phó Bí thư Đảng ủy khối đã quán triệt sâu sắc về tầm quan trọng của công tác phát triển đảng viên, đồng thời đặt ra yêu cầu, nhiệm vụ cho Ban tổ chức lớp học, các học viên nhằm hoàn thành tốt nhất kế hoạch, chương trình lớp học đề ra. Đồng chí nhấn mạnh qua khóa học các học viên cần hiểu nhiều  hơn về chủ nghĩa Mác- Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng ta; Về độc lập dân tộc gắn liền với CNXH là mục tiêu lý tưởng của Đảng ta, dân tộc ta; Về Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, phát huy dân chủ, xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa… Từ đó bản thân mỗi cán bộ, đảng viên cần phải suy ngẫm, nhìn nhận một cách đúng đắn những định hướng, chủ trương, đường lối của Đảng, những yêu cầu trong sự nghiệp đổi mới hiện nay. Đặc biệt đối với đảng viên mới cần phải phấn đấu không ngừng, thể hiện được vai trò tiền phong gương mẫu của người đảng viên trong lời nói, việc làm thiết thực, dám nghĩ, dám làm và không ngừng học tập, rèn luyện tu dưỡng đạo đức.

Theo chương trình giáo dục lý luận chính trị dành cho đảng viên mới của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, các đồng chí học viên được tìm hiểu, nghiên cứu 10 bài, trong 7 ngày. Sau khóa học Ban Thường vụ Đảngủy Khối sẽ cấp chứng chỉ lớp bồi dưỡng cho các đồng chí đạt yêu cầu đề ra.

                                                      Ban biên tập

Thông báo - mời họp
07-8-2014: Đề nghị các chi, đảng ủy cơ sở cử cán bộ đến Ban Tuyên giáo Đảng ủy nhận tài liệu học tập Nghị quyết TW 9 (khóa XI) theo số lượng đăng ký.
7h30' ngày 17/02/2017: Hội nghị cán bộ công chức, người lao động năm 2017 tại phòng họp tầng 3 ĐUK
Lịch công tác
Văn bản mới ban hành
Liên Kết Website
Số Lượt Truy Cập
2406060