CƠ CẤU TỔ CHỨC ĐẢNG ỦY KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH HẢI DƯƠNG

            Tổng số CBNV cơ quan Đảng ủy gồm có 18 người (trong đó có 7 nam, 11 nữ; 14 biên chế, 2 hợp đồng trong biên chế, 1 hợp đồng có thời hạn)
Thường trực: Có 03 đ/c (01 Bí thư; 01 Phó Bí thư Thường trực ; 01 Phó Bí thư ).
Ban Tổ chức: Có 02 đ/c (01 Thường vụ Trưởng Ban và 01 phó trưởng ban).
Ban Tuyên giáo: Có 02 đ/c (01 Trưởng ban và 01 phó trưởng ban).
Uỷ ban kiểm tra: Có 02 đ/c chuyên trách (01 Phó bí thư Thường trực kiêm Chủ nhiệm UBKT và 01 Phó chủ nhiệm) và 4 đồng chí kiêm nhiệm.
Văn phòng: Có 05 đ/c (01 Chánh VP, 02 Phó Văn phòng, 01 văn thư, 01 lái xe).
Đoàn Khối các cơ quan: Có 04 đ/c (01 Bí thư, 01 Phó Bí thư thường trực, 01 UVBCH, 01 hợp đồng có thời hạn).
Hội Cựu chiến binh Khối Có 02 đ/c  (01 Chủ tịch chuyên trách, 1 Phó Chủ tịch kiêm nhiệm).
* Chất lượng nhân sự cơ quan:
            Có 15 CBNV là đảng viên. 06 cán bộ có trình độ thạc sĩ, 7 cán bộ có trình độ đại học; 01cao đẳng.
            Về trình độ chính trị, có 10 đ/c có trình độ cao cấp, cử nhân chính trị; 01 đ/c có trình độ trung cấp chính trị.

  DANH SÁCH BAN THƯỜNG VỤ ĐẢNG ỦY KHỐI CCQ TỈNH KHÓA VIII (NHIỆM KỲ 2015 – 2020)

1. Đồng chí Đặng Thị Kim Thanh – Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh.

2. Đồng chí Nguyễn Thúy Hà – Phó Bí thư Thường trực, Kiêm Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh.

3. Đồng chí Nguyễn Thị Thu Huyền – Phó Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh.

4. Đồng chí Trần Minh Đức –Chánh Văn phòng Đảng ủy Khối

5. Đồng chí Nguyễn Hồng Quân –Trưởng ban Tổ chức Đảng ủy Khối .

6. Đồng chí Nguyễn Hữu Quang –Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối.

7. Đồng chí Phan Trọng Khánh –  Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chánh Thanh tra tỉnh.

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ KHỐI CCQ TỈNH KHÓA VIII (NHIỆM KỲ 2015 – 2020)

1. Đồng chí Đặng Thị Kim Thanh – Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh.

2. Đồng chí Nguyễn Thúy Hà – Phó Bí thư Thường trực, Kiêm Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh.

3. Đồng chí Nguyễn Thị Thu Huyền – Phó Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh.

4. Đồng chí Trần Minh Đức –Chánh Văn phòng Đảng ủy Khối

5. Đồng chí Nguyễn Hồng Quân –Trưởng ban Tổ chức Đảng ủy Khối .

6. Đồng chí Nguyễn Hữu Quang –Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối.

7. Đồng chí Phan Trọng Khánh –  Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chánh Thanh tra tỉnh.

8. Đồng chí Nguyễn Năng Hoàn – Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh.

9. Đồng chí Phạm Thị Thanh Tâm – Tỉnh ủy viên, Bí thư Chi bộ, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh.

10. Đồng chí Vũ Mạnh Dũng –Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Cty CP KD Nước sạch.

11. Đồng chí Nguyễn Thế Nhất –Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ nhiệm UBKT TU.

12. Đồng chí Phạm Tiến Bình –Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh.

13. Đồng chí Nguyễn Hoàng Dương –Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát ND tỉnh.

14. Đồng chí Vũ Đức Trọng –Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh.

15. Đồng chí Phạm Văn Phượng –Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải.

16. Đồng chí Mạc Minh Quang –TUV, Bí thư Đảng ủy, Chánh án Tòa án Nhân dân tỉnh.

17. Đồng chí Nguyễn Hữu Lộc –Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên – Môi trường.

18. Đồng chí Nguyễn Cao Thắng –Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Thông tin – Truyền thông.

19. Đồng chí Nguyễn Thị Hương – Phó Chánh văn phòng TT Đảng ủy Khối.

20. Đồng chí Nguyễn Xuân Hưởng –Phó Trưởng ban TT Ban Tổ chức Đảng ủy Khối.

21. Đồng chí Nguyễn Thị Tuyết –Phó Chủ nhiệm UBKT TT Đảng ủy Khối.

22. Đồng chí Phùng Thị Phin – Phó Trưởng ban TT Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối..

23. Đồng chí Lê Thị ThủyBí thư chi bộ Đoàn thể, Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh.

24.Đồng chí Vũ Nguyên Đăng- thư Đoàn Khối CCQ tỉnh

Danh sách Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối CCQ tỉnh khóa VIII (Nhiệm kỳ 2015 - 2020)

1.Đồng chí Nguyễn Thúy Hà – Phó Bí thư Thường trực, Kiêm Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh.

2.Đồng chí Nguyễn Thị Tuyết –ĐUV, Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Khối.

3.Đồng chí Nguyễn Hữu Quang –UVTV, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối, Ủy viên.

4.Đồng chí Nguyễn Hoàng Dương –ĐUV,Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh, Ủy viên.

5.Đồng chí Mạc Minh Quang –TUV, ĐUV ĐUK, Bí thư Đảng ủy, Chánh án Tòa án Nhân dân tỉnh, Ủy viên.

6.Đồng chí Nguyễn Thế Nhất - ĐUV, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ nhiệm UBKT TU, Ủy viên.