Cơ cấu tổ chức Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh Hải Dương

            Tổng số CBNV cơ quan Đảng ủy gồm có 18 người (trong đó có 7 nam, 11 nữ; 14 biên chế, 2 hợp đồng trong biên chế, 1 hợp đồng có thời hạn)
Thường trực: Có 03 đ/c (01 Bí thư; 01 Phó Bí thư Thường trực ; 01 Phó Bí thư ).
Ban Tổ chức: Có 02 đ/c (01 Thường vụ Trưởng Ban và 01 phó trưởng ban).
Ban Tuyên giáo: Có 02 đ/c (01 Trưởng ban và 01 phó trưởng ban).
Uỷ ban kiểm tra: Có 02 đ/c chuyên trách (01 Phó bí thư Thường trực kiêm Chủ nhiệm UBKT và 01 Phó chủ nhiệm) và 4 đồng chí kiêm nhiệm.
Văn phòng: Có 05 đ/c (01 Chánh VP, 02 Phó Văn phòng, 01 văn thư, 01 lái xe).
Đoàn Khối các cơ quan: Có 04 đ/c (01 Bí thư, 01 Phó Bí thư thường trực, 01 UVBCH, 01 hợp đồng có thời hạn).
Hội Cựu chiến binh Khối Có 02 đ/c  (01 Chủ tịch chuyên trách, 1 Phó Chủ tịch kiêm nhiệm).
* Chất lượng nhân sự cơ quan:
            Có 15 CBNV là đảng viên. 06 cán bộ có trình độ thạc sĩ, 7 cán bộ có trình độ đại học; 01cao đẳng.
            Về trình độ chính trị, có 07 đ/c có trình độ cao cấp, cử nhân chính trị; 02 đ/c có trình độ trung cấp chính trị;  02 đồng chí đang theo học trung cấp lý luận chính trị.

  Danh sách Ban Thường vụ Đảng ủy Khối CCQ tỉnh khóa VIII (Nhiệm kỳ 2015 – 2020)

1. Đồng chí Đặng Thị Kim Thanh – Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh.

2. Đồng chí Nguyễn Thúy Hà – Phó Bí thư Thường trực, Kiêm Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh.

3. Đồng chí Nguyễn Thị Thu Huyền – Phó Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh.

4. Đồng chí Trần Minh Đức –Chánh Văn phòng Đảng ủy Khối

5. Đồng chí Nguyễn Hồng Quân –Trưởng ban Tổ chức Đảng ủy Khối .

6. Đồng chí Nguyễn Hữu Quang –Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối.

7. Đồng chí Phan Trọng Khánh Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy.

Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ Khối CCQ tỉnh khóa VIII (Nhiệm kỳ 2015 – 2020)

1. Đồng chí Đặng Thị Kim Thanh – Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh.

2. Đồng chí Nguyễn Thúy Hà – Phó Bí thư Thường trực, Kiêm Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh.

3. Đồng chí Nguyễn Thị Thu Huyền – Phó Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh.

4. Đồng chí Trần Minh Đức –Chánh Văn phòng Đảng ủy Khối

5. Đồng chí Nguyễn Hồng Quân –Trưởng ban Tổ chức Đảng ủy Khối .

6. Đồng chí Nguyễn Hữu Quang –Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối.

7. Đồng chí Phan Trọng Khánh Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy.

8. Đồng chí Nguyễn Năng Hoàn – Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Cục trưởng Cục Thuế tỉnh.

9. Đồng chí Phạm Thị Thanh Tâm – Tỉnh ủy viên, Bí thư Chi bộ, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh.

10. Đồng chí Phạm Quang Sản –Bí thư Chi bộ, Phó Chủ tịch Thường trực UBMTTQ tỉnh.

11. Đồng chí Nguyễn Đức Việt –Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

12. Đồng chí Phạm Tiến Bình –Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh.

13. Đồng chí Nguyễn Hoàng Dương –Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh.

14. Đồng chí Vũ Đức Trọng –Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh.

15. Đồng chí Phạm Văn Phượng –Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải.

16. Đồng chí Mạc Minh Quang –Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chánh án Tòa án Nhân dân tỉnh.

17. Đồng chí Nguyễn Hữu Lộc –Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên – Môi trường.

18. Đồng chí Nguyễn Cao Thắng –Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Thông tin – Truyền thông.

19. Đồng chí Nguyễn Thị Hương – Phó Chánh văn phòng Đảng ủy Khối.

20. Đồng chí Nguyễn Xuân Hưởng –Phó Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối.

21. Đồng chí Nguyễn Thị Tuyết –Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Khối.

22. Đồng chí Phùng Thị Phin –Bí thư chi bộ Đoàn thể, Bí thư Đoàn Khối Các cơ quan tỉnh.

23. Đồng chí Lê Thị Thủy –Phó Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh.

Danh sách Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối CCQ tỉnh khóa VIII (Nhiệm kỳ 2015 - 2020)

1.Đồng chí Nguyễn Thúy Hà – Phó Bí thư Thường trực, Kiêm Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh.

2.Đồng chí Nguyễn Thị Tuyết –ĐUV, Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Khối.

3.Đồng chí Nguyễn Hữu Quang –UVTV, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối, Ủy viên.

4.Đồng chí Nguyễn Hoàng Dương –ĐUV,Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh, Ủy viên.

5.Đồng chí Mạc Minh Quang –ĐUV,Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chánh án Tòa án Nhân dân tỉnh, Ủy viên.

6.Đồng chí Nguyễn Thế Nhất - Ủy viên UBKT Tỉnh ủy, Trưởng phòng Nghiệp vụ 3 UBKT Tỉnh ủy, Ủy viên.