Trang chủ Sơ đồ web Liên hệ
Nhiệt liệt chào mừng các đại biểu về dự Lễ hội Văn hoá Du lịch xứ Đông-Chào đón năm mới 2019!
Skip navigation links
Trang chủ
Giới thiệu chung
Cơ cấu tổ chức
Các cơ sở Đảng trực thuộc
Các đoàn thể trực thuộc
Hoạt động cấp ủy Đảng
Sự kiện
Thông tin lý luận
Hướng dẫn nghiệp vụ
Văn bản
Văn hóa - Giải trí
65 năm xây dựng và trưởng thành
Các đoàn thể trực thuộc

 

CÔNG ĐOÀN VIÊN CHỨC TỈNH

          Công đoàn Viên chức tỉnh được thành lập theo Quyết định số 150/QĐ- LĐLĐ ngày 25/11/2002 của Liên đoàn Lao động tỉnh Hải Dương; Đến nay đã trải qua ba kỳ đại hội. Hiện Công đoàn Viên chức tỉnh có 47 tổ chức công đoàn cơ sở với trên 4200 đoàn viên công đoàn trong các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh.

I-DANH SÁCH BCH, BTV, ỦY BAN KIỂM TRA KHÓA 2013-2018

 1- Ban Thường vụ:

1-Nguyễn Mạnh Tưởng-Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh

2-Lê Thị Thủy-Phó Chủ tịch CĐ Viên chức tỉnh

3-Nguyễn Thị Thủy-UVTV-Phó Chủ tịch CĐCS Ngành Thuế tỉnh

4-Nguyễn Phúc Uyên-UVTV-Phó GĐ, Chủ tịch CĐCS Kho bạc Nhà nước tỉnh

5-Nguyễn Viết Hải-UVTV-Phó Văn phòng, Chủ tịch CĐCS VP Tỉnh uỷ

2- Ban Chấp hành:

1-Nguyễn Mạnh Tưởng-Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh

2-Lê Thị Thủy-Phó Chủ tịch CĐ Viên chức tỉnh

3-Nguyễn Thị Thủy-UVTV-Phó Chủ tịch CĐCS Ngành Thuế tỉnh

4-Nguyễn Phúc Uyên-UVTV-Phó GĐ, Chủ tịch CĐCS Kho bạc Nhà nước tỉnh

5-Nguyễn Viết Hải-UVTV-Phó Văn phòng, Chủ tịch CĐCS VP Tỉnh uỷ

6-Nguyễn Xuân Đoan-Phó GĐ, Chủ tịch CĐCS SởKế hoạch & Đầu tư

7-Nguyễn Văn Lương-Phó Giám đốc, Chủ tịch CĐCS Sở Khoa học

8-Đoàn Đình Chiến-Phó Cục Trưởng, Chủ tịch CĐ Cục Thi hành án

9-Tạ Hồng Minh-Phó Giám đốc, Chủ tịch CĐCS Sở TN &MT

10-Phạm Tiến Bình-Phó GĐ, Chủ tịch CĐ Đài Phát thanh & TH tỉnh

11-Trần Văn Hảo-Phó Giám đốc, Chủ tịch CĐCS Sở Tài chính

12-Vũ Đức Chén-Phó VP, Chủ tịch CĐCS Văn phòng UBND tỉnh

13-Vũ Đình Thịnh-Giám đốc Trung tâm Đào tạo huấn luyện thể thao, Chủ tịch CĐ Sở Văn hoá, Thể thao & DL

14-Đặng Ngọc Thức-Trưởng phòng, Chủ tịch CĐCS Ban Tổ chức TU

15-Bùi Thuỳ Dương-Cán bộ Công đoàn Viên chức tỉnh

3- Ủy ban Kiểm tra:

1-Nguyễn Thị Thủy-UVTV-Phó Chủ tịch CĐCS Ngành Thuế tỉnh

2- Lê Văn Cần-Chủ tịch CĐCS Ủy ban MTTQ tỉnh

3- Lê Thị Kim Dung- Chủ tịch CĐCS Thanh tra tỉnh

 II- CÁC CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ

1. CĐ Uỷ ban Kiểm tra tỉnh uỷ

2. CĐ Sở Kế hoạch & Đầu tư

3. CĐ Cục Thống kê tỉnh

4. CĐ TT Giới thiệu Việc làm Hải Dương

5. CĐ Viện kiểm sát Nhân dân tỉnh

6. CĐ Hội Nông dân

7. CĐ Ban bảo vệ& Chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh

8. CĐ Sở Tài nguyên & Môi trường

9. CĐ Sở Thông tin và Truyền thông

10. CĐ Sở Nội vụ tỉnh

11. CĐ Đoàn thể CCQ tỉnh

12. CĐ TT Bảo Trợ Xã hội Hải Dương

13. CĐ Báo Hải Dương

14. CĐ Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hải Hưng

15. CĐ Cục Thi hành án Dân sự

16. CĐ Trường chính trị tỉnh

17. CĐ Cục Thuế tỉnh

18. CĐ Hội Phụ nữ tỉnh

19. CĐ VP Sở Lao động Thương binh và xã hội

20. CĐ Sở Văn hoá - Thể thao và du lịch

21. CĐ Đài PT-TH tỉnh

22. CĐ Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh

23. CĐ Kho bạc nhà nước tỉnh

24. CĐ VP UB Mặt trận tổ quốc tỉnh

25. CĐ Hội Cựu chiến binh tỉnh

26. CĐ Văn phòng Tỉnh uỷ

27. CĐ Hội văn học nghệ thuật

28. CĐ Chi cục Phòng chống tệ nạn xã hội

29. CĐ Ban Dân vận Tỉnh uỷ

30. CĐ Hội nhà Báo

31. CĐ Hội Chữ thập đỏ

32. CĐ Sở Tài chính

33. CĐ Liên minh Hợp tác xã tỉnh

34. CĐ VP Đoàn ĐBQH & HĐND tỉnh

35. CĐ Sở Tư pháp

36. CĐ Đảng uỷ khối CCQ tỉnh

37. CĐ Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ

38. CĐ LH các hội KH&KT tỉnh

39. CĐ Thanh tra tỉnh

40. CĐ Khí tượng Thuỷ văn Hải Dương

41. CĐ Toà án nhân dân tỉnh

42. CĐ Tỉnh Đoàn Hải Dương

43. CĐ Ban Tổ chức Tỉnh uỷ

4. CĐ Sở Khoa  học và Công nghệ

45. CĐ VP Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng  tỉnh

46. CĐ Công ty TNHH 1 TV Xổ số Kiến thiết Hải Dương

47. CĐ Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh

                         HỘI CỰU CHIẾN BINH KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH

          Hội CCB khối các CQ tỉnh được thành lập ngày 10 tháng 6 năm 2008 theo Quyết định số153/QĐ-CCB ngày 10/6/2008 của Hội Cựu chiến binh tỉnh Hải Dương. Qua 2 lần đại hội, Hiện có 36 hội cựu chiến binh cơ sở trực thuộc với gần 600 hội viên.

         I- DANH SÁCH BTV, BCH, BKT HỘI KHÓA II NHIỆM KỲ 2012-2017

Ban Thường vụ hội:

1. Đồng chí  Nguyễn Đức Hạnh:  Chủ tịch.

2. Đồng chí  Nguyễn Xuân Hưởng: Phó Chủ tịch.

3. Đồng chí  Đoàn mạnh Tiến:  Uỷ viên.

4. Đồng chí  Đoàn Văn Trung:  Uỷ viên.

5. Đồng chí  Nguyễn Anh Dũng:  Uỷ viên.

Ban Chấp hành hội:

1.  Đồng chí  Nguyễn Đức Hạnh ( Đảng uỷ khối CCQ tỉnh)

2.  Đồng chí  Nguyễn Xuân Hưởng( Đảng uỷ khối CCQ tỉnh)

3.  Đồng chí  Đoàn Mạnh Tiến ( Sở YTế)

4.  Đồng chí  Đoàn Văn Trung ( Hội CCB tỉnh).

5.  Đồng chí  Nguyễn Anh Dũng (Cục Dự Trữ NNKVHH)

6.  Đồng chí  Nguyễn Viết Liệu ( Bảo hiểm Xã hội  tỉnh)

7.  Đồng chí  Nguyễn Đức Khoáng ( Cục Thuế tỉnh)

8.  Đồng chí  Phạm Sỹ Cẩn ( Sở Văn hoá TT & DL)

9.  Đồng chí  Vương Đình Quýnh (Sở Tài chính)

10. Đồng chí  Nguyễn Sỹ Viên (Văn phòng UBND tỉnh)

11. Đồng chí  Nguyễn Anh Quốc (Hội CCB LHcác HộiKHKT)

12. Đồng chí  Nguyễn Viết Hải  (Văn phòng Tỉnh uỷ)

13. Đồng chí  Vũ Xuân Việt (Sở Nông nghiệp &PTNT)

14. Đồng chí  Phạm Văn Phượng(Sở Giao thông vận tải)

15. Đồng chí  Bùi Văn Yên ( Sở Lao động TB &XH)

Ban Kiểm tra hội:

1- Nguyễn Đức Hạnh- Trưởng ban.

2- Đồng chí  Nguyễn Anh Dũng

3- Đồng chí  Nguyễn Sỹ Viên

          II- DANH SÁCH HỘI CỰU CHIẾN BINH CƠ SỞ

1. Hội CCB cơ quan Đảng uỷ khối CCQ tỉnh.

2. Hội CCB cơ quan Hội CCB tỉnh.

3. Hội CCB Sở Tài nguyên & Môi trường.

4. Hội CCB Sở Khoa học & Công nghệ

5. Hội CCB Cục thuế tỉnh.

6. Hội CCB Báo Hải Dương.

7. Hội CCB Toà án nhân dân tỉnh.

8. Hội CCB Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hải - Hưng.

9. Hội CCB Sở Giao thông - Vận tải.

10. Hội CCB Văn phòng Thanh tra tỉnh.

11. Hội CCB Ngân hàng Nhà nước tỉnh

12. Hội CCB Sở Văn hoá-Thể thao & Du lịch.

13. Hội CCB Sở Nội vụ.

14. Hội CCB Sở Công Thương.

15. Hội CCB Sở Giáo dục & Đào tạo.

16. Hội CCB Sở Y Tế.

17. Hội CCB Sở Tài chính.

18. Hội CCB Sở Tư pháp.

19. Hội CCB Sở Lao động -TB &XH.

20. Hội CCB Sở Xây dựng.

21. Hội CCB Văn phòng Bảo hiểm xã hội tỉnh.

22. Hội CCB Trường Cao đẳng Hải Dương.

23. Hội CCB Trường Chính trị tỉnh.

24. Hội CCB Văn phòng Tỉnh uỷ.

25. Hội CCB Văn phòng UBND tỉnh .

26. Hội CCB Văn phòng Đoàn ĐBQH & HĐND tỉnh.

27. Hội CCB Sở Nông nghiệp &PTNT.

28. Hội CCB Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh.

29. Hội CCB Kho bạc Nhà nước tỉnh.

30. Hội CCB Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh.

31. Hội CCB Ban bảo vệ chăm sóc sức khoẻ cán bộ tỉnh.

32. Hội CCB Liên hiệp các Hội khoa học & kỹ thuật tỉnh.

33. Hội CCB Ban Tổ chức Tỉnh ủy

 34. Hội CCB Sở Thông tin & Truyền thông

35.Hội CCB CQ Ủy ban KT Tỉnh ủy

36. Hội CCB CQ UBMT Tổ quốc tỉnh

ĐOÀN THANH NIÊN KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH

    Đoàn Khối Các cơ quan tỉnh được thành lập từ năm 1994, qua 5 lần đại hội hiện nay có 47 đầu mối cơ sở Đoàn trực thuộc, trong đó có 11 Đoàn cơ sở và 36 chi đoàn với hơn 3000 đoàn viên thanh niên. Mô hình hoạt động  của các cơ sở Đoàn được chia theo 5 khối trực thuộc phù hợp với đặc thù riêng của từng ngành gồm: Khối Kinh tế, Khối Nội chính, Khối Văn xã, Khối Đảng Đoàn thể, Khối trường học.

           I- DANH SÁCH BTV, BCH, UBKT  KHÓA V NHIỆM KỲ 2012-2017

Ban Thường vụ

1. Đ/c Phùng Thị Phin - Bí thư Đoàn Khối các cơ quan tỉnh

2. Đ/c Vũ Nguyên Đăng, Phó Bí thư Đoàn Khối CCQ tỉnh

3. Đ/c Vũ Đình Tiến, Bí thư Đoàn  TN Sở VHTT&DL

4. Đ/c Hoàng Trọng Hiển , Bí thư Đoàn TN CQ Tỉnh Đoàn

5. Đ/c Phạm Văn Quỳnh, Bí thư Đoàn Trường Trung cấp Y tế Hải Dương

6. Đ/c Trịnh Hoài Nam, Bí thư Đoàn TN Sở Giao thông vận tải tỉnh HD

7. Đ/c Nguyễn Đức Hoàn, Bí thư Chi đoàn Đài PT&TH tỉnh HD

Ban chấp hành

1. Đ/c Phùng Thị Phin -Bí thư Đoàn Khối CCQ tỉnh

2. Đ/c Vũ Nguyên Đăng, Phó Bí thư  Đoàn Khối CCQ tỉnh

3. Đ/c Phạm Thị Tươi, Chuyên viên Đoàn Khối CCQ tỉnh

4. Đ/c Nguyễn Tiến Dũng, Bí thư Đoàn TN Sở Tài nguyên và môi trường

 5. Đ/c Hoàng Trọng Hiển, Bí thư Đoàn TN CQ Tỉnh đoàn

6. Đ/c Vũ Đình Tiến, Bí thư Đoàn TN Sở VH-TT&DL

7. Đ/c Đào Văn Hà, Bí thư Chi đoàn Sở Xây dựng

8. Đ/c Nguyễn Đức Hoàn, Bí thư Chi đoàn Đài PT&TH tỉnh HD

9. Đ/c Trịnh Hoài Nam, Bí thư Đoàn TN Sở Giao thông vận tải

10.Đ/c Trần Văn Đoàn, Bí thư Chi đoàn Văn phòng Cục thuế tỉnh.

11. Đ/c Bùi Văn An, Bí thư Đoàn  TN Sở Công thương.

12. Đ/c Đặng Văn Xuyên, Bí thư Chi đoàn Sở Tài chính.

13. Đ/c Nguyễn Hữu Đáng, Bí thư Đoàn  TN Sở NN&PTNT.

14. Đ/c Nguyễn Huy Liêm, Bí thư Chi đoàn Ngân hàng nhà nước tỉnh.

15. Đ/c Nguyễn Thanh Tùng, Bí thư Đoàn TN Cục Dự trữ NN KV Hải Hưng.

16. Đ/c Nguyễn Quang Đạt, Bí thư Chi đoàn Sở Nội vụ.

17. Đ/c Vũ Thị Thu Hiền, Bí thư Chi đoàn Sở Khoa học và công nghệ.

18. Đ/c Phạm Xuân Thành, Bí thư Chi đoàn Sở LĐ-TB&XH.

19. Đ/c Nguyễn Đắc Hùng, Bí thư Chi đoàn Bệnh viện ĐD& PHCN.

20. Đ/c Nguyễn Thị Minh Phương, Bí thư Đoàn TN Sở Y tế.

21. Đ/c Lê Thị Hiển, Bí thư Đoàn TN Văn phòng Tỉnh ủy.

22. Đ/c Hoàng Nam, Bí thư Chi đoàn Văn phòng UBND tỉnh.

23. Đ/c Nguyễn Thị Thanh Hoa, Bí thư Chi đoàn CQ Báo Hải Dương.

24. Đ/c Phạm Văn Quỳnh, Bí thư Đoàn TN Trường trung cấp Y tế.

25. Đ/c Quản Đức Chiến, Bí thư Chi đoàn Sở kế hoạch và Đầu tư

Ủy ban Kiểm tra

1. Đ/c Vũ Nguyên Đăng, Đoàn Khối CCQ tỉnh- Chủ nhiệm

2. Đ/c Bùi Thị Ngọc Anh, Bí thư Chi đoàn Sở tư pháp - Phó Chủ nhiệm

3. Đ/c Bùi Hải Hưng, Bí thư Chi đoàn Hội Nông dân- Ủy viên

4. Đ/c Đỗ Xuân Trường, Bí thư Chi đoàn Bảo hiểm xã hội- Ủy viên

5. Đ/c Lê Tuấn Việt, Bí thư Chi đoàn Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh- Ủy viên

II- CÁC CƠ SỞ ĐOÀN TRỰC THUỘC

KHỐI KINH TẾ

1          Đoàn TN Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Hải Dương

2          Đoàn TN Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hải Hưng

3          Đoàn TN Sở Công Thương tỉnh Hải Dương

4          Đoàn TN Sở Giao Thông vận tải tỉnh Hải Dương

5          Đoàn TN Tài nguyên & Môi trường tỉnh Hải Dương

6          Chi đoàn Văn phòng Cục thuế tỉnh Hải Dương

7          Chi đoàn Sở Tài chính tỉnh Hải Dương

8          Chi đoàn Quỹ Đầu tư phát triển Hải Dương

9          Chi đoàn Kho bạc Nhà nước tỉnh Hải Dương

10        Chi đoàn Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hải Dương

11        Chi đoàn Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hải Dương

12        Chi đoàn Cục thống kê tỉnh Hải Dương

13        Chi đoàn Sở Xây dựng tỉnh Hải Dương

14        Chi đoàn Ngân hàng Nhà nước tỉnh Hải Dương

15        Chi đoàn Liên minh HTX tỉnh Hải Dương

16        Chi đoàn Chi cục Kiểm lâm HD

            KHỐI NỘI CHÍNH

17        Chi đoàn Sở Tư pháp tỉnh Hải Dương

18        Chi đoàn Tòa án nhân dân tỉnh Hải Dương

19        Chi đoàn Thi hành án Dân sự sự tỉnh

20        Chi đoàn Thanh tra tỉnh Hải Dương

21        Chi đoàn Sở Nội vụ tỉnh Hải Dương

22        Chi đoàn Viện kiểm sát nhân dân tỉnh HD

            KHỐI VĂN XÃ

23        Đoàn TN Sở Văn hóa thể thao và Du lịch tỉnh Hải Dương

24        Đoàn TN Sở Y tế tỉnh Hải Dương

25        Chi đoàn Bảo Hiểm xã hội tỉnh Hải Dương

26        Chi đoàn Sở LĐ Thương binh và Xã hội tỉnh Hải Dương

27        Chi đoàn Đài Phát thanh & Truyền hình tỉnh Hải Dương

28        Chi đoàn Liên hiệp Các HKHKT tỉnh Hải Dương

29        Chi đoàn Trung tâm Giới thiệu việc làm tỉnh Hải Dương

30        Chi đoàn Bệnh viện Điều dưỡng và PHCN tỉnh Hải Dương

31        Chi đoàn Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Hải Dương

32        Chi đoàn Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hải Dương

            KHỐI ĐẢNG- ĐOÀN THỂ

33        Đoàn TN Văn phòng Tỉnh ủy Hải Dương

34        Đoàn TN Cơ quan Tỉnh đoàn

35        Chi đoàn Trường Chính trị tỉnh Hải Dương

36        Chi đoàn VP Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương

37        Chi đoàn Đoàn thể các cơ quan tỉnh Hải Dương

38        Chi đoàn Báo Hải Dương

39        Chi đoàn VP HĐND và Đoàn ĐBQH tỉnh Hải Dương

40        Chi đoàn Nhà văn hoá Lao động tỉnh Hải Dương

41        Chi đoàn Trung tâm Giới thiệu việc làm - LĐLĐ tỉnh HD

42        Chi đoàn Hội chữ thập đỏ tỉnh Hải Dương

43        Chi đoàn Ban bảo vệ chăm sóc SKCB tỉnh Hải Dương

44        Chi đoàn Hội nông dân tỉnh Hải Dương

45        Chi đoàn Trung tâm Dạy nghề HD

            KHỐI TRƯỜNG HỌC

45        Đoàn TN Trường TC Y tế Hải Dương

47        Đoàn TN Trường Đại học Thành đông

 

Thông báo - mời họp
07-8-2014: Đề nghị các chi, đảng ủy cơ sở cử cán bộ đến Ban Tuyên giáo Đảng ủy nhận tài liệu học tập Nghị quyết TW 9 (khóa XI) theo số lượng đăng ký.
7h30' ngày 17/02/2017: Hội nghị cán bộ công chức, người lao động năm 2017 tại phòng họp tầng 3 ĐUK
Lịch công tác
Văn bản mới ban hành
Liên Kết Website
Số Lượt Truy Cập
2364494